Målinger fra stikning er viktig å ha tilgjengelig under framdriften

God arbeidsflyt i felt når alt er koblet sammen

For snart et år siden ga Nye Veier entreprisen for bygging av ny E6 Kolomoen−Arnkvern til BetonmastHæhre-selskapet Hæhre Entreprenør. Kontrakten er på 1.8 milliarder kroner. Hæhre Entreprenør har gjennom sin stikningsavdeling Zenith Survey valgt å bruke Powel Constructions samhandlingsplatform Gemini Connected på prosjektet.

0

Zenith Surveys Kim-Eirik Hagen, databehandler på prosjektet, og stikningsleder Espen Dahl Mortensen ser begge mange fordeler med Gemini Connected og det å ha modellen i skyen.

– Det er jo en kjempefordel både at all informasjon blir kontinuerlig oppdatert og at alt ligger på en plass. I tillegg er det jo lett å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle som trenger det så det sier seg selv at kommunikasjonen mellom prosjektdeltakere er enklere, sier Hagen.

– Det er nødvendig for oss å kunne dele modeller til 3D Felt og dette går jo som en lek nå. Nå kan vi enkelt oppdatere og dele modellen med innehold som innmålinger, fremdrift og geometriske kontroller med Nye Veier en gang i uken i henhold til kontrakten. Vi kan også sette inn lenke til dokument om geometriske kontroller eller hendelser, legger Dahl Mortensen til.

Løpende oppdateringer betyr besparelser

Gjennom effektivisering av kommunikasjon og arbeidsprosesser sparer man tid. Bedret kommunikasjon og arbeidsprosesser sparer igjen penger og det blir også enklere å fange opp feil på et tidligere tidspunkt. Hos Zenith Survey kan de allerede se besparelsene med Gemini Connected.

– Jeg ser at jeg kommer til å kunne spare 5-8 timer i uken gjennom mye mer effektiv datadistribusjon. I kontrakten er det et krav om at byggherren skal ha tilgang til innmålinger av fjell, masseutskifting, geometriske kontroller for vei og VA. Disse dataene skal være oppdatert en gang i uken og dette er veldig kjapt gjort med deling til Gemini 3D Felt hos byggherren. Det at alt blir utført løpende gjør at vi slipper å sitte med kontroller på anlegget i etterkant av prosjektet, sier Hagen.

Også for stikkerne ser Dahl Mortensen besparelser.

– Stikkerne har full kontroll på hva som gjort. Dermed er ikke skiftrapporter lengre nødvendig og der sparer vi tid. Hvis vi regner på 15 timer i uken inkludert stikkernes effektivitet ganger 44 uker og to og et halvt år, som er varigheten på dette prosjektet, sparer vi omtrent et årsverk i tid, sier han.

Dahl Mortensen påpeker også at i tillegg kommer faktorer som at de minsker risikoen for å bruke gamle modeller gjennom Connected og at BetonmastHæhre alltid har en backup på den siste modellen lagret i skyen. De har heller ikke regnet med gevinsten med å slippe og sitte med kontroller og beregninger i etterkant av prosjektet, noe som er svært vanlig på store anlegg.

Hæhre Entreprenør har valgt Gemini 3D Felt som innsynverktøy for byggherren. Dette til tross for at enkelte andre innsynsverktøy på markedet kan man til og med få gratis.

– I og med at vi bruker Gemini Terreng til å håndtere både innmålinger og geometriske kontroller var Gemini 3D Felt ett enkelt og logisk valg for å kunne distribuere fremdrift med fortløpende oppdatering gjennom Gemini Connected. Den tiden vi sparer på å gjøre det slik betaler Gemini 3D Felt flere ganger, sier Hagen.

Enklere arbeidsflyt fra felt med Gemini Hendelser

I tillegg til at Hæhre Entreprenør har implementert skyløsningen Gemini Connected ler de også i full gang med å teste Gemini Hendelser, en spennende ny app som Powel Construction lanserer i løpet av første halvår av 2018. Hendelser skal gjøre det enklere å håndtere for eksempel tilleggsarbeid og endringer i arbeidsflyten fra felt.

– Hendelser virker veldig lovende så langt, men vi skulle gjerne også hatt sjekklister inn i appen som kan kobles til modellen. Vi har hørt rykter om at Powel Construction også har en maskinstyringstjeneste under utvikling og den gleder vi oss masse til, avslutter Hagen og Dahl Mortensen.

Ny E6 Kolomoen−Arnkvern er en strekning på 19 kilometer og skal bygges som firefelts motorvei. Kolomoen–Kåterud åpner etter planen sommeren 2019, mens strekningen videre nordover gjennom Åkersvika og fram til Arnkvern skal være ferdig sommeren etter.