Nytt PE-rør på veien inn til klorhuset, med trekkehodet påmontert. Gammelt gråjensrør som er gravet fram ligger til høyre. Nytt rør fra Hallingplast: 1980 m Ø355 mm SDR 11 Japi pipe – PE100 RC + med 5 mm PP kappe.

Rekordutblokking og nye kummer med kontrollventiler

Bærum kommune fornyer 98 år gammel vannforbindelse og setter ned kummer med nye ventilbatterier. Flere alternative metoder ble vurdert før man gikk for utblokking. Det gamle klorhuset får også en oppgradering på ventilsiden.

0

En gråjernsledning på ca to kilometer et godt stykke ute på landet i Eiksmarka(Nordli-Listua) har siden 1920 forsynt grenda med vann. Både av hensyn til fastboende og en forventet vekst de neste hundre år var det aktuelt å fornye forbindelsen. I disse dager legges siste hånd på verket av entreprenør Isachsen Anlegg.

Montering av ekstra ventil som skal være utspylingsventil i godt lag: Tony Kvandal fra Isachsen Anlegg, Martin Rud fra AVK. Lars Halvorsen fra Heidenreich, Helge Andre Hilden fra Isachsen Anlegg og Roar Tidemansen fra AVK.

– Vi har tidligere kjørt en sonde gjennom røret og målt tykkelsen på godset. Tiden var moden for å gjøre noe med denne vannforbindelsen, forteller kontrollør Tor Sindre Hals i Bærum kommune, som sammen med flere representanter i kommunen var til stede for å overvære siste fase i arbeidene.

Alternativer

Etter at tiden var moden for å fornye ledningen gikk man åpent ut og ba om priser på ulike alternativer for fornyelse. Både graving, strømpetrekking, liner og utblokking ble sammenlignet og vurdert. Både levetid og kostnader ble tatt med i betraktning, og man tok også med i vurderingen hvile ulemper anleggsarbeidet ville medføre for landbruket, siden en god del av rørstrekket gir i dyrket mark.

Byggeleder Danie Klug i Bærum kommune konstaterer at ting går etter plan

Valget falt altså på utblokking med PE rør, og i ettertid har man sett at vurderingene man gjorde var rett. Arbeidene har totalt tatt ca 6 måneder å gjennomføre og man har til og med satt rekord i lengde på utblokking i ett stykke. Av hensyn til landbruket ble en del av arbeidet utført på frossen mark.

– Prosjektet har gått helt etter plan og gjennomføringen og kommunikasjon med Isachsen Anlegg har vært god, sier en tilfreds byggeleder Daniel Klug i Bærum kommune. Frode Berteig i Bærum kommune er øverste leder for prosjektet.

Gruppa i Isachsen anlegg som har gjort jobben kalles No-Dig gruppa. Disse er spesialister innen No-Dig prosjekter. I tillegg til utblokking har gruppa solid erfaring innen PE sveising.

Rekord i trekking

Det gamle røret i råjern hadde utvendig diameter på 300 mm, mens det nye PE – røret har utvendig diameter på 355 mm. Det nye røret er to lags, med en beskyttende kappe utvendig.

Stian Listou og Tony Kvandal med den nye riggen som ble brukt til utblokkingen.

Isachsen Anlegg, som vant anbudet, har etterhvert opparbeidet solid erfaring med utblokking og rørtrekking. Til prosjektet hadde man dessuten kjøpt inn en ny rigg med 190 tonns trekkraft.

Utblokking går ut på å skyve metallstenger inn i røret og trekke et arrangement av ulike innretninger gjennom røret. I hovedtrekk sprekkes røret opp innenfra i to faser, før en hjelmformet plugg beskytter og trekker med seg det nye røret gjennom det hele.

Martin Rud og Roar Tidemansen monterer monterte på enn ekstra ventil som skal være utspylingsventil, dette ble montert på enn allerede installert kombi unite.

Etter planen skulle man trekke det nye røret gjennom i fem etapper, på til sammen ca drøye 1980 meter.

– Vi synes det har gått bra, ikke minst siden vi nå satte ny rekord i utblokking. I følge våre egne tall var det ene trekket på 502 meter. Det er vi stolte av, forteller bas Tony Kvandal hos Isachsen.

Ferdige kummer

Selve gjennomføringen av trekkingen gikk helt etter plan, som innebar å trekke det hele gjennom gamle ventiler og koblinger. Det knyttet seg imidlertid noe usikkerhet til et bend i det gamle røret.

Harald Plasnik og Pål Svarverud fra avdeling VA-nett i Bærum kommune.

Blokkeutstyret man har benyttet på Nordli-Listua ble forøvrig valgt etter etter innvendig dimensjon på røret samt hvor mye avvinkling man skal kunne ta i leddet på stengene. Utstyret kan blokke opp til 17 grader bend i horisontal avvinkling. På grunn av et bend hadde 25 graders avvinkling måtte dette graves opp.

Kummene til rørstrekket kom ferdig montert med armatur på plass og med monterte stusser til elekstrosveising av både hovedrør og stikk.

– Bærum kommune har for tradisjon å tenke langsiktig og planlegge sine prosjekter godt. Her har man lagt grunnlag for nye hundre år med et lytefritt anlegg, sier Martin Rud fra AVK, som sammen med Roar Tidemansen sto for monteringen av en ekstra sluse i en av kummene på denne vakre dagen i Eiksmarka.

Den nye vannforbindelsen utgjør sammen med øvrige ledninger en ringsløyfe, slik at man har god beredskap og frihet til å utføre ytterligere arbeid uten å måtte stenge av vannet til alle abonnentene.

Over dørstokken

Gamle ventiler i klorhuset som har gjort jobben i mange år.

Fra gammelt av strekker det seg en dobbel forbindelse til Østervann fra det gamle klorhuset, som er ett av kontrollpunktene i rørledningen. Montering av nye ventiler i bygget er da også siste hånd på verket.

Klorhuset har tidligere gitt kommunen mulighet til å hente råvann fra Østervann i tilfelle det skulle oppstå en beredskapssituasjon.

Huset brukes ikke lenger til sjokk-kloring av beredskapsvann, men her kommer også en separat ledning fra samme vannkilde innom med ubehandlet vann, som fortsatt brukes til landbruksformål via en sekundær forbindelse ut.

Etter plan skulle man lage hull i veggene på klorhuset for å få inn de nye ventilene, men etter å ha sett nærmere på mulighetene vil man heller demontere de modulerte kombi armaturer og ta de inn dørveien. Dette fordi selve senterdelen er svært liten og fint går an å få inn gjennom en dør på 1,20 meter.

Nye modulerte kombi armaturer venter på å bli demontert slik at de enkelt kan fraktes gjennom en dør på 1,20 meter