Starter umiddelbart med arbeidet på ny vannforsyning for Oslo

0
Holsfjorden

Kontrakten Multiconsult har vunnet for Vann- og avløpsetaten (VAV) omfatter byggherrens behov for planlegging, prosjektering og oppfølging av ny vannforsyning til Oslo. Anlegget skal stå ferdig på nyåret 2028.

Arbeidet starter umiddelbart etter signering av kontrakt og store deler av jobben med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for de ulike entreprisene blir utført i løpet av de første tre årene. Multiconsult og COWI har jobbet med forprosjektet siden mai 2017 og VAV går videre med Multiconsult på alle fire delkontrakter som var ute på anbud i sommer seier de i en pressemelding.

Delkontraktene i prosjektet:

  1. Råvannstunnel fra Holsfjorden til Huseby. Kontrakten består av inntaksarrangement i Holsfjorden og en tunnel på ca. 19 km fra Vefsrud til Huseby. Utførelse er planlagt som en totalentreprise.
  2. Rentvannstunnel fra Huseby til ledningsnettet i Oslo. På denne kontrakten er COWI samarbeidspartner. Arbeidene består av ca. 6 km kjørbar rentvannstunnel fra Huseby til tilkoblingspunkter sentralt i Oslo. Utførelse er planlagt som hovedentrepriser.
  3. Berg, betong og VVS for Vannbehandlingsanlegg på Huseby. På denne kontrakten er COWI samarbeidspartner. Arbeidene består av fjellhaller med tilhørende betong og stålkonstruksjoner for vannbehandlingsanlegget. I tillegg administrasjonsbygg. Utførelse for arbeidene er planlagt som totalentreprise.
  4. Tekniske installasjoner vannbehandlingsanlegg på Huseby. På denne delkontrakten er Asplan Viak samarbeidspartner. Arbeidene består av prosessanlegg, maskin, elektro, VVS og SRO-anlegg. Utførelse er planlagt til ulike kontraktsformer.
    – Vi er stolte av å ha satt sammen faglige sterke team, sammen med de rette partnerne på alle fire delkontrakter sier tilbudsleder Sigmund Tøien.

Multiconsult og COWI har gjennomført et godt forprosjekt sammen med VAV. Ved å bringe Asplan Viak inn på de tekniske installasjonene på vannbehandlingsanlegget (delkontrakt 4) får vi kombinert Multiconsult og COWIs kontinuitet i prosjektet, vår til dels felles erfaring på store og tverrfaglige industri- og infrastrukturprosjekter og Asplan Viaks spisskompetanse på vannbehandlingsanlegg.

Prosjektet starter umiddelbart og vil nå sin toppbemanning allerede i 2019. Hovedtyngden av arbeidet vil pågå de neste tre årene, men det er betydelige opsjoner på oppfølgingsarbeider i byggetiden som vil pågå helt frem til 2027.