Ozon er et reaktivt molekyl bestående av tre oksygenatomer

Satser 100 mill på å fjerne legemidler i avløpsvann

Seksten svenske kommuner har gjennom sine avløpsrenseverk nylig bestemt seg for å forske mer på hvor mye legemidler som går ut i miljøet etter å ha passert avløpsrensning. Hittil har myndighetene bevilget 85 millioner kroner til prosjektene. Ytterligere bevilgninger kommer trolig til i løpet av kort tid.

0

Naturvårdsverkets bidrag betyr ikke bare at flere avløpsrensanlegg vil introdusere avansert rensing av resterende rester av legemidler, men også for å øke kunnskapen om mulige tekniske løsninger, design, installasjon og drift. Noen av prosjektene er derfor foreløpige studier, mens andre er investeringsprosjekter.

– Det er behov for mer forskning om dette. Bidragene betyr at flere vil begynne å gjøre det mye mer data fra alle anleggene, sier Pernilla Bratt, VA sjef i Lidköping kommune, i en kommentar til nettststedet Sirkulasjon.

Lidköping tilhører de kommunene som har mottatt mest penger, nærmere 13,5 millioner kroner. Den dekker 65 prosent av ozonteknologien de har tenkt å investere i det nye Ängns rensningsanlegg, som snart blir sendt inn for tillatelsesanmodning fra Mark- og miljødomstolen.

– Det er flott at vi fikk så mye. Tidligere har vi mottatt bidrag fra EU, Fylket og Boverket. Vi håper at det blir et pilotanlegg, og da er det godt at vi får støtte, sier Pernilla Bratt.

Mest søkte etter har vært Skåne kommune og Simrishamn mottar det største bidraget, litt over 19 millioner kroner. Det vil være en god ide for dem fordi kostnadene ved prosjektet “Morgendagens kommunale vannbehandling” økte.

Bevilgede foreløpige studier (noen inkludert kartlegging av legemidler og / eller pilotskalaforsøk:

Borlänge Energi 1 035 000 kr
Borås Energi 549 000 kr
NSVA (Öresundsverket) 1 000 000 kr
NSVA (Lundåkraverket) 1 000 000 kr
Syvab 2 097 000 kr
VA Sør 1 607 400 kr
Vivab 2 214 936 kr
Växjö kommune 2 559 600 kr
Örebro kommune 270.000 kr
Bevilget investeringsprosjekt:

Kristianstad kommune 11 070 000 kr
Lidköpings kommune 13 494 972 kr
NSVA (H +) 6,033 600 kr
Simrishamns kommun 19 124 100 kr
Tierps Energi & Miljø 10 440 000 kr
Östra Göinge kommune 9 450 000 kr

Beløp som er bevilget kan sees som høyest mulig totalbeløpet for utbetaling, slik at beslutninger Naturvårdsverket har forbeholdt seg retten til å redusere tilskuddsbeløp dersom bærer kostnadene av disse rapportene er vurdert for høyt.

Kilde: Circulation.