Norsk Vann satser videre på Traineenann.

Ønsker seg flere bedrifter til traineevann

I løpet av 2018 har traineeVANN-ordningen gjennomgått en revisjon, der Norsk Vann i samarbeid med medlemmene og tidligere traineer har evaluert ordningens innhold, og gjennomført enkelte endringer. Det satses stort på ordningen, men man er helt avhengig av å ha flere bedrifter med på laget for å sikre ordningens fremtid.

0

Både medlemsbedriftene og traineene som har deltatt i programmet har vært fornøyde. Norsk Vann vil derfor ta ordningen traineeVANN ett steg videre, og ønsker nå flere bedrifter med på laget.

– Neste uke åpnes søknadsportalen for neste års kull denne uken, men det er fortsatt ikke for sent for bedrifter som vil være med å melde seg på, sier Martin Stensland til VANytt.

Totalt er det nå hele 8 traineer spredt rundt i landet fra Sogndalen i sør til Trondheim i nord som er med i ordningen.

– Erfaringen fra kommunene, rådgiverne og entreprenørene som er med er overveldende god! Traineene har vært et positivt tilskudd, man får gjennomført mer, økt omdømme og fått engasjerte traineer med høy arbeidsevne og topp kompetanse. Ordningen har vært med på å tilføre bransjen hittil 15 nye kollegaer på få år, men det er ikke dermed sagt at det er mettet for dyktige folk, sier Stensland.

Det satses stort på ordningen, men man er helt avhengig av å ha flere bedrifter med på laget for å sikre ordningens fremtid. Bedrifter som vil vite mer eller ønsker å melde seg på kan kontakte traineeVANN-koordinator Martin Stensland så raskt som mulig.