Christoffer Bruserud, OT Wike AS. (Foto: Jørn Søderholm)

Frykter at trynefaktoren kan gå ut over konkurransen

Innføring av Forsyningsforskriften i VA skulle bidra til bedre kommunale anskaffelser. I stedet har trynefaktoren tatt over for offentlige anbud og frie konkurranser. – Ikke bra for konkurransen, sier Christoffer Bruserud.

0

I 2017 trådte nye regler om offentlige innkjøp i kraft, uten særlig debatt i det offentlige. En av endringene var at kommunal sektor igjen fikk mulighet til å benytte Forsyningsforskriften ved innkjøp av varer og tjenester. Inkludert forsyningsaktiviteter som drikkevann og avløpshåndtering.  Før var kommunene pålagt å lyse ut alle kontrakter på vann- og avløpstjenester verdt 1,3 millioner kroner til konkurranse i det åpne markedet.

Kan droppe utlysing opptil 51 millioner

I dag – under Forsyningsforskriften – er denne grensen hevet til 51 millioner kroner.

I stedet for å utlyse og konkurranseutsette prosjektene kan kommunene nå forespørre sine utvalgte leverandører direkte på oppdrag til over 50 millioner.

Det har skapt endringer for mange av landets VA-entreprenører. En stor andel VA-oppdrag har forsvunnet fra Doffin, og i stedet tildeles etter mer eller mindre uoffisielle samtaler mellom kommunale oppdragsgivere og «deres» utvalgte entreprenører.

Innsida og utsida

– Det har åpnet for trynetillegg, på godt og ondt. De som er på innsida får de jobbene de vil ha. De som er på utsida får ingenting. Kommunene sier «nei, nei, det er ikke slik». Men det er slik det fungerer.

Det sier Christoffer Bruserud, eier av OT Wike AS.

Hans bedrift driver blant annet med VA, jobber for både store og små kommuner på Østlandet og er selv «inne i varmen» hos mange kommuner. Vi møter ham på grøftekanten på et VA-prosjekt i Drammen. Kontraktsverdien er 20 millioner, og den jobben ble utlyst på «god, gammeldags måte» gjennom Doffin.

– Det er ryddig av Drammen kommune, mener han.

Denslags utlysning har blitt sjelden vare. Bruserud er klar og tydelig på at forskriftsendringene har ført til store endringer i hvordan arbeidet foregår, og en klart svekket konkurransesituasjon.

– Offentlige anbud som de var før er en saga blott. Kommunene sender ut forespørsel til fire entreprenører. De behøver ikke lyse ut jobber på under 51 millioner, og velger selv hvem de skal spørre. I praksis begynner byggherrer å sortere mer.

Liten kjerne av faste entreprenører

– Hva er konsekvensene?

– En liten kjerne av faste entreprenører er «inne» hos hver kommune, og det blir et løpende samspill dem imellom. Det er behagelig for kommunen at entreprenør innhenter prosjektering og tar alt med i sin fakturering.

– Er det ugreit?

– Det kan godt være en fin løsning. Jeg skjønner at byggherre ønsker å dra nytte av kunnskapen hos entreprenøren. Men det går ut over konkurransesituasjonen, sier Bruserud.

Anleggsmaskinen ønsker å komme i kontakt med berørte entreprenører eller byggherrer, eller andre som har meninger om saken. Les mer