Grønne punkter under parkeringen til Lørenskog Vinterpark

På Lørenskog reises nå et av verdens største innendørs vintersportsanlegg. Under parkeringsanlegget ligger femti tonn med fordrøyningsmagasiner, laget av ketsjup- og sjampoflasker, snusbokser og annet plastavfall.

0

Materialene, produksjonen, utformingen og gjenbruksmulighetene av kassettene som brukes i fordrøyningmagasinet for overvann ved vintersportsenteret er et miljømessig kinder-egg.

Materialet i fordrøyningskassettene er laget av resirkulert plast. De 4100 kassettene utgjør femti tonn med sortert avfall fra norske husholdninger. Den tyske produsenten Graf som har laget kassettene tar årlig imot opptil 1000 tonn plastemballasje fra norske husholdninger.

Den norske emballasjen går først til et sorteringsanlegg i Tyskland som Grønt Punkt Norge har avtale med. Måten Graf har jobbet med sirkulær plastøkonomi får skryt av Grønt Punkt Norge.

– Vi jobber for at sirkelen skal lukkes, og at plastemballasje skal gjenvinnes, og benyttes i produksjon av nye varer som igjen lar seg gjenvinne. Dette er et således et strålende eksempel, sier kommunikasjonsrådgiver Arve Martinsen i Grønt Punkt Norge.

Det er ikke småtterier som reises på Lørenskog. Når Snø åpner i januar 2020 vil det bli den eneste innendørsarenaen i verden med både alpint, langrennsløyper og freestyle under tak. Fire alpine nedfarter, to kilometer med langrennsløyper i lettkupert terreng og en blåpark med bigjump. I tillegg til mye annet, som hotell, serveringssteder, bransjebutikker og næringslokaler.

Grønt Punkt Norge sørger for at emballasje fra husholdninger og næringsliv blir gjenvunnet. Det er de 6500 medlemmene som finansierer dette non-profit systemet.

– Medlemsbedriftene bidrar til at vi i dag samler inn og materialgjenvinner nærmere 40 prosent av all plastemballasje fra norske husholdninger, som igjen tilføres det norske markedet. Det er sirkulær økonomi i praksis, understreker Martinsen.

En viktig miljøgevinst med gjenvinning av plast er CO2-utslipp, som reduseres med 2,7 kilo per kilo gjenvunnet plastemballasje. En kilo gjenvunnet plast sparer to kilo råolje, som ellers ville gått med til produksjonen av ny plast.

Det er Graf som utvikler og produserer kassettene som har vært i bruk på den kommende vinterarenaen. Wilhelmi AS er norsk importør og forhandler av Graf sine overvanns-produkter, og har montert hele anlegget. Alt satt opp i løpet av en uke. Fra start til slutt.

– I stedet for å være en miljøbelastning er det smeltet om til plastkassetter som utgjør anleggets overvannsmagasin. Dette er vårt bidrag til en grønn, miljøvennlig byggeplass, sier Frank Wilhelmi, daglig leder i Wilhelmi AS, som har stått for levering og installasjon av fordrøyningsmagasinet ved Snø.

Produktet har en levetid på minst femti år, men kan fullt ut resirkuleres til ren plast etter det. Modulene er også utformet på en slik måte at en kan stable store mengder på én lastebil. Det minimerer transportbehovet, lagringsplassen, og ikke minst utslippene.

– Vi kunne frakte magasinet fra Tyskland til Norge med to og en halv lastebil. Med tre fulle lastebiler kunne vi levert over tusen kubikk. Om vi skal ta utgangspunkt i kun ketsjupflasker og snusbokser blir det nærmere 1 million av hver som blir smeltet om til gjenbruk. Den resirkulerte plasten har fortsatt en ekstremt høy bæreevne. Dette magasinet tåler opptil 60 tonn belastning, så den er på høyde  med konkurrentene, påpeker Frank Wilhelmi.

CO2-utslippene reduseres dermed i flere ledd.

– For dette overvannsmagasinet alene vil produksjonen av 50 tonn kassetter ha redusert CO2-utslipp med 100 tonn. Reduksjonen av transportbehovet fra åtte til tre lastebiler har ført til at 11,5 tonn CO2 har blitt spart. Totalt tilsvarer CO2-besparelsen for alt dette nærmere åtte millioner ladesykluser på en smarttelefon. Eller 26.000 liter konsumert bensin, understreker Frank Wilhelmi.