Byggin av kummer med flytering, her under messen Miljø og Teknikk nylig, går ut på at kumtoppen møter krefter ovenfra med støtte i selve veilegemet, noe som sparer kummen for støt og slitasje.

Færre men spennende utstillere under Miljø og Teknikk 2019

Selv om årets utstilling ikke er av de største, er det nok å fylle dagen med for den som vil sette av tid til å snakke med leverandører. Det dukker stadig opp nyheter og nye leverandører, som kan by på alternative og kanskje bedre løsninger.

0

Messen Miljø og Teknikk er i år på Lillestrøm, der man får presentert en god blanding utstillere i et oversiktlig lokale. Det er et stort spenn på produktene, selv om en rekke store leverandører i år har valgt å ikke delta.

Det er på gateplanet årets nyhetene er å finne, der særlig nykommeren Arstek er tungt representert med både maskiner og utstyr. Firmaet står bak den såkalte flyteringen, som har gjort det enklere å fundamentere kumtopper.

-Det tar tid å bygge tillit i denne bransjen, fra før av har kommunene og Vegvesenet tatt i bruk flyteringen, nå er det tydelig at entreprenørene også har fått smaken på produktet, ikke minst siden det gir mindre skader på kummer i anleggsperioden og er enkelt å legge. Vi leverer nå flyteringen i to størrelser, men ulike former er underveis, vi tror alle kummer i framtiden vil bli lagt på denne måten, sier produktsjef Martin Broen til VANytt.

I samme åndedrag bør nevnes kumlokk i kompositt, som presenteres for første gang i Norge. Det er selskapet KZ handels som importere de lette lokkene, som også er låsbare.

Kumlokk i kompositt, her vist av Helene Grannes ved KZ Handels

– Lokkene er produsert i et nytt kompositt materiale. Kumlokkserien er utviklet over mange år, og har blitt tildelt utmerkelser i bla Italia for dets bidrag til bærekraftig utvikling, respekt for miljøet og samfunnsansvar. Bortsett fra at lokket veier 70 % mindre enn et lokk i støpejern har den de samme mulighetene i utforming og funksjon som et klassisk kumlokk, forteller Helene Grannes til VANytt.

Et område der sikkerhet har fått stadig større fokus er trykkbassenger og vannreservoarer, og særlig sikkerhet mot forurensing og sabotasje via lufteluker og ventilasjon.

– Det er stort fokus på sikkerhet om uvedkommende i svensk vannforsyning, forteller Stefan Broman i firma Amphi-Tech i Ørebro, som produserer sikkerhetsluker og lufteventiler til utendørs vannreservoarer. Fra tidligere har man levert lufteventiler til Norge, nå håper man at også lukene skal slå an.

Stefan Broman i svenske Amphi-Tech har utviklet en sikkerhetsluke for vannreservoarer.

– Hygiene innen drikkevann er viktig, derfor installeres filtre på luftingen, som ellers vil være en åpen inngang for både biologisk materiale som virus, pollen etc. samt sikrer mot eventuelt menneskelige forsøk på å skade vannkvaliteten, sier Broman.

En leveradør av vanntårn som har gjort det skarpt på den kommunale fronten de siste årene er selskapet Brimer. Bruk av kompositt på innsiden av reservoarene har bidratt til å minske behovet for vedlikehold og bedre hygienen. Brimers søsterselskap Servitech har også levert en rekke rekordstore slamavskillere til den kommunale sektoren.
Under messen viser man fram tverrsnittet fra en av de store slamavskillerne man har levert.

Mathias Sandnes, Gunnar Ristesund og Martin Haanes med konturene av slamavskiller omkring seg i bagrunn.

– Mange steder benytter man seg med stort hell av slamavskillere i stedet for filtrering av avløpsvann. Dette gjelder spesielt der man kun har krav til primærrensing. Vi har levert en rekke slike anlegg, der et anlegg på Stord hittil er det største, med kapasitet på 6000 p.e., forteller Mathias Sandned ved firma Servitech, som også er en del av Entech Gruppen.

Tar man avløpsrensing et steg videre er det lett å få øye på Biovac, den norske produsenten av avløpsrensing som har kalrt mesterstykket å gjøre sine løsninger til hyllevare. Selv om man i alle år har vært tilhenger av løsninger som står på bakken har man de siste par år hatt stor framgang med nedgravde løsninger, vel å merke med et tørt driftsrom der alt er montert for enkel oppfølging og inspeksjon.
– Det er så klart betydelig å spare på å grave anleggene ned, man lipper jo hele overbygget, selv om vi bruker en del av plassen til de tørre driftsrommet er det en betydelig gevisnt, forteller Eskil Møllegaard ved Biovac til VANytt.

Tørt og trivelig i driftsom under bakken. Eskil Møllegaard og Kenneth Haugseth viser SBR-01-10 N, som er et nedgravd renseanlegg for avløpsvann.

Ved siden av å levere nye anlegg har Biovac hatt god framgang i å tilby rehabilitering og utvidelse av anlegg.
– Det dreier seg ofte ikke om anlegg vi har levert, men avløpsrensing skjer i flere trinn, der man må kjenne forutsetningene. Som systemleverandør har vil muligheten til å bygge ut eksisterende prosesser og volumer på en forholdsvis enkel måte, flere har valgt å utvide og fornye istedet for å bygge nytt, og noen har kommet ned i halve prisen, forteller Møllegaard til VANytt.

Jan Munkvold og Gilles Umugabe hos Sterner profilerer særlig sin kompetanse innen UV og leveranser av komplette anlegg for både rensing av avløpsvann og drikkevann.

– Vi har nylig levert et flott anlegg til Bokn Kommune på drikkevann. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på prosjektet. Vi har også innen avløpsrensing vist at vi kan levere gode totalløsninger med biologisk rensing med flotasjon som slam-separasjon, forteller Jan Munkvold, som fremhever Sterners tilgang på gode produkter ved siden av lange erfaring med å sette sammen velfungerende prosessanlegg som Munkvold framhever.

Jan Munkvold og Gilles Umugabe på messestand ved Miljø og Teknikk på Lillestrøm.

– Vi har i en årrekke levert store renseanlegg til næringsmiddelbedrifter. Vi er fortsatt en ledende leverandør av vannbehandling, resirkulering og slambehandling til fiskeoppdrett. Slike kunder ønsker velfungerende solide anlegg som går nærmest av seg selv i mange år. Mange kommuner ønsker også anlegg av høy kvalitet som gir lave årskostnader, jeg er trygg på at det er et marked for Sterners løsninger, sier Jan Munkvold.