Tre separate målinger i en og samme enhet

Enkel overvåking av temperatur og ledningsevne uten installasjon av egne sensorer. Samtlige 3 målinger kan hentes ut på egne analoge utganger eller via bus (IO RS485 Modbus, Fieldbus IO PROFIBUS PA , PROFIBUS DP, Foundation Fieldbus eller Ethernet Profinet

0

I dag benytter man mengdemålere særlig for overvåking og lekkasje søk. Med den nye løsningen vil en kunne bruke flere parametere i å kunne drive effektivt lekkasjesøk. Egenskaper som ledningsevne og temperatur kan dermed bistå i å avdekke fremmedvann inn i drikkevannet.

Dette kan eventuelt være direkte lekkasjer i rør systemer seg imellom eller feilkoblinger. En feilkobling som da eventuelt skyldes enheter utenfra med større trykk en på nettet. (Båter i Norske havner, tankvogner osv.)

Innen avløp kan de nye målemulighetene benyttes til verifisering av innsig av kjemikalier, olje eller sjøvann osv. inn i pumpestasjoner/ renseanlegg. Innen prosessapplikasjoner kan man bruke målere til å registrere endringer i prosess og produkt samt overvåke eventuelt vaske prosesser osv.

Andre målere fra Krohne kan disse bygges om til dette med kun å bytte ut komponenter.

Krohne Instrumentation er en totalleverandør av prosess måleteknologi, for måling av mengde, masse, nivå, trykk og temperatur, så vel som analyse og signalbehandling. Firmaet ble etablert i 2001 som KROHNE bedrift, men produktene har vært solgt i Norge siden før 1980. Hovedkontoret ligger i Moss. Selskapet har 27 ansatte og er representert med avdelingskontor i Stavanger. KROHNE står for innovasjon og maksimal produktkvalitet og er en av markedslederne innenfor industriell måleteknologi.