Problemet: Det danner seg en kake av fibre og kluter i pumpestasjonen

Kvernfunksjon hindrer blokkering av avløpspumper

Faste gjenstander som kommer med avløpsvannet hos Århus Vann tettet pumpene slik at de stadig måtte rengjøres. Etter installering av kvern kan pumpene kjøres uten problemer.

0

Mange avløpssystemer er belastet med ulike typer fast avfall, som filler, mopper, våtservietter, engangskluter etc., som spyles ned i toalettet. Kommunene må derfor bruke store ressurser på å rengjøre pumpene for uønskede elementer, som tetter og stanser pumpene.

Faste gjenstander

Et selskap som har opplevd store utfordringer på denne fronten er Århus Vann.

– Særlig én av våre pumpestasjoner har i flere år gitt oss store vanskeligheter. Det er en pumpestasjon mottar spillvann som kommer med selvfall, det er avløp fra både industri og boliger. Problemene har sin årsak i at det kommer en del faste gjenstander i avløpet. Der er blant annet klutlignende og trevlede gjenstander med lange fibre. Vi har måttet rense pumpesumpen med slamsuger en gang i måneden og har i det hele tatt holdt hyppig oppsyn med stasjonen for å unngå problemer. Dette har alt i alt kostet oss mange arbeidstimer, sier Ole Pedersen, teamleder, Århus Vann.

Løsningen: En kraftig kvern som tygger opp store gjenstander som kommer med avløpsvannet

Utover blokkerte pumper har det også vært utvikling av illeluktende gasser. På grunn av de faste gjenstandene som kommer med spillvannet danner det seg et lokk av uønsket materiale øverst i vannet i sumpen.

– Når det begynner å råtne dannes blant annet svovel gass, sier Ole Pedersen.

Løsningen

Løsningen på problemene ved pumpestasjonen hos Århus Vand heter Muffin Monster, og selv om det høres ut som et forvokst bakverk, er det snakk om en kraftfull kvern med to tromler av tenner som kan tygge større gjenstander til mindre biter som lett går gjennom en pumpestasjon.

– Vi har hatt Muffin Monster i drift i cirka tre måneder, og resultatene er lovende. Ingen av pumpene har hatt problemer, og som en ekstra gevinst er kaka på toppen av sumpen blitt borte, og dermed de generende gassene. Så vi er godt fornøyd med den nye løsningen, som betyr store besparelser i rensning av pumpene, sier Ole Pedersen.

Som følge av en rammeavtale med Aarhus Vand har Sulzer Pumps i første omgang stilt Muffin Monster- løsningen til rådighet uten kostnader. Den skal kun betales dersom løsningen virker.

– Med våre budsjetter sier man ikke nei til et slikt tilbud. Det er en god avtale vi har med Sulzer Pumps. Jeg må innrømme, at jeg var en smule skeptisk på forhånd, men nå har løsningen vært i drift i tre måneder, og den fungerer som lovet. Pumpene kjører uten problemer, og lukten er forsvunnet, så det er to store gevinster, sier Ole Pedersen.

Tyggis: Kraftige ståltenner trekker inn gjenstander og klipper de opp.

Fiber kveler pumper

Sulzer Pumps kjøpte i fjor den amerikanske produsenten JWC Environmental, som har patentert Muffin Monster-løsningen. Dermed kan man tilby en ny  løsning på problemene med blokkerte pumpestasjoner.

– Vi ser en god del tilfeller av blokkerte pumper rundt om hos våre kunder. Problemene skyldes i høy grad at toaletter brukes som søplebøtte, noe som er en stor utfordring. Ikke minst våtservietter og denslags er der mye av. Plastavfall med lange fibre kan heller ikke vanlige pumpene klare. Fibrene vikler seg rundt løpehjulet, og når klumpen av fibre når en vis størrelse, så stopper pumpa, forteller Kenneth Larsen, technical manager hos Sulzer Pumps.

Offentlige informasjonskampanjer har forsøkt å endre folks adferd, men mengden uønsket avfall i avløpet ser ikke ut til å minske. Samtidig faller mengden avløpsvann med vannsparende toaletter og separering av overvann

– Mengden tørrstoff i spillvannet øker, og det ser ut til å være et problem for mange avløpsselskap. Her kan Muffin Monster være en løsning, sier Larsen.

Mer stabil drift

De foreløpige driftsresulter fra Muffin Monster-løsninger hos to danske kunder, er så gode, at Sulzer Pumps forventer stor interesse fra flere.

– Vi er i gang med å fortelle, at vi nå har en effektiv løsning, som kan forebygge blokkerte pumper, sier Larsen.

Århus Vann skal nå overveie om Muffin Monster-kværnen med fordel kan bruges andre steder i avløpssystemet.

– Vi ser flere fordeler i form av mere stabil drift, økonomiske besparelser og et bedre arbeidsmiljø. Så vi skal se på, om vi kan ha glede av flere kverner rundt om på våre anlegg. Så lenge innbyggerne fortsetter med å kaste dette i toalettet er vi nødt til finne løsninger på våre utfordringer, og her ser Muffin Monster ut til at løse noen meget konkrete problemer, som vi ikke har kunnet løse på annen måte, sier Ole Pedersen.