Ludvika kommunes, her ved rådhuset har havnet i en rettstvist med NCC. Foto Wikipedia

NCC saksøker Ludvika over vannrørledning

Den lange konflikten mellom Ludvika kommune og NCC om byggingen av en råvannsrørledning fortsetter nå ved at NCC saksøker kommunen på over 100 millioner kroner.

0

Konflikten rundt råvannsrøret mellom Ludvika og Grängesberg fortsetter. I desember i fjor saksøkte Ludvika kommune entreprenøren NCC for 280 millioner kroner. NCC valgte nylig å saksøke Ludvika kommune tilbake for 115 millioner kroner.

Motsetningene gjelder økonomisk kompensasjon for det arbeidet NCC har utført for Ludvika kommune, men som ikke er gjort opp for, ifølge NCCs juridiske representant i en kommentar.

Prosjektet som NCC har utført for Ludvika skulle ha vært klart for endelig inspeksjon i slutten av november 2013, men har blitt forsinket av tekniske utfordringer. NCC gjennomførte trykktesting i løpet av vinteren 2013-2014. Disse viste at ledningen ikke var tett. Ved den endelige inspeksjonen i 2014 ble det funnet et stort antall avvik.

En helt ny ledning ble derfor bygget fra våren 2016. I desember 2016 avbrøt entreprenør NCC imidlertid sitt forsøk på å rette opp problemer etter fortsatte problemer med lekkasjer. I april 2017 hevet NCC ensidig avtalen med Ludvika kommune. Kommunens oppfatning er at NCC ikke hadde noen rett til å si opp avtalen.

I en ny undersøkelse har Ludvika kommune gjennomført filming av ledningen, som viser ni direkte lekkasjer på den opprinnelige ledningen, som kommunen mener at NCC ikke klarte å rette opp. Lekkasjen skulle dermed forklare hvorfor ledningen ikke har kunnet la seg trykkteste.

I rapporten er også et stort antall andre feil rapportert i NCCs gjennomføring av ledninden. Ledningen skal forsyne Spendrups bryggeri i Grängesberg med vann. Vannrørledningen har også en funksjon som reservevannledning for Grängesbergs samfunn.

Ledningen er bygget i henhold til kontrakten med høytrykks GAP (glassfiber) rør med koblinger i rustfritt stål. NCC mener nå at det for denne traseen har vist seg å være feil materialvalg og har blant annet foreslått en endring til PE-rør, men ikke fått gehør for det.

Ludvika kommune holder fast på sin analyse av den mislykkede styringsbyggingen selv etter NCC-søksmålet. Ludvika har via en pressemelding gått ut med følgende:

«Ludvika kommune bemerker at NCC gjentar de samme argumentene som når selskapet uberettiget avsluttet kontrakten og avsluttet korrigeringen av den lekkende ledelsen. NCC har økt selskapets krav, men har ikke gitt noe grunnlag for dette. Ludvika kommune opprettholder sin oppfatning at den ikke eksisterer noen designfeil og at kommunen har rett til å rette opp feilaktig utført forvaltning på NCCs bekostning.»

– Det är mycket stor frustration och det är ett dilemma, säger kommunens juridiska ombud, advokaten Peter Savin til Sveriges Radio.

– Vi har vid många tillfällen försökt att nå en överenskommelse med kommunen, säger Maria Zimdahl, talesperson för projektet på NCC til samme.