Molde kommune prosjekterer alle kummene selv. Her Briljant kummer under montering. Foto: Kristin Elisabeth Magnussen/Molde kommune.

Molde Vann og Avløp tegner kummene selv

Flere større boligprosjekt er i oppstartsfasen og det vil bli bruk for mange nye kummer framover. Nå lærer kommunen seg et nytt tegneverktøy slik at man selv kan bestemme hvordan kummen skal se ut.

0

I forbindelse med at man selv prosjekterer ledningsnettet har Molde Vann og Avløp også valgt å ta seg av prosjekteringen av kummene selv.  

– Siden vi prosjekterer ledningsnettet selv, har vi valgt å benytte oss av prosjekteringsverktøyet til Briljant kummer, sier Gunnar Lindseth, som er avdelingsleder for prosjektering i Molde Vann og Avløp KF.

Etter en kort innkjøringsperiode er man nå i full sving med å prosjektere. I korte trekk foregår prosessen slik: På en nettside kan alle som har tilgang gå inn å skreddersy kummen selv. Med systemet kan byggherre selv angi alle varianter av rørtilknytninger, PVC, ig-rør, pragma og x-stream fra DN 150 – DN 1400, fall, vinkel på rørgjennomføring og kumdimensjon.

– En må lære seg bruken av tegneverktøyet og ha klare meninger om hvordan kummen skal se ut for å få ønsket resultat. Det var litt trøblete i starten, men mitt inntrykk er at det har gått seg til, sier Gunnar Lindseth.

Når all informasjon er lagt inn, sendes en PDF og en 3D-fil til brukeren. 3D-filen  kan legges inn i andre tegneverkstøy. Filen inneholder all data som antall rørtilknytninger samt vinklene og høydene på disse, dimensjoner, rørtyper, fall og radius på renneløp, samt kumdimensjon.

Filen med det ferdige EPS-renneløpet fra kommunen kan sendes til Basal bedriftene, hvor den benyttes som støpeform når bunnseksjonen produseres. EPS-formen plasseres i en stålform og fylles med betong. Bunnseksjonen produseres i selvkomprimerende betong.

Å støpe renneløp er ikke lenger et håndverk. Den oppgaven utføres nå av en robot. Dette gir samme glatte overflate som utstøping av bløtbetong, samtidig som kvaliteten og styrken er den samme som i tørrbetong. Etter herdingen tas EPS´en ut og kummen er klar for levering.

Det er snart fem år siden Basal gikk til anskaffelse av roboten og mottakelsen av de industrielle masseproduserte renneløpskummene har vært over all forventning. I løpet av årets første to måneder har Loe Nord støpt 174 Briljant kummer.

–Etterspørselen etter Briljant har eksplodert. Vi selger nå bare Briljant, sier Morten Landro salgsleder Loe Rørprodukter Nord.

Basal har sammen med Focus software og Trimble begynt å undersøke hvordan dette kumprosjekteringsverktøyet kan integreres i deres tegnesystemer, så forhåpentligvis blir Briljant generatoren enklere å benytte på sikt. 

Molde kommune bruker Gemini Terreng og Focus VARDAK til prosjektering og Lindseth mener at det ville vært nyttig å ha en kobling mellom Gemini VA/og Gemini terreng og Focus VARDAK til Briljant.

–Det høres nyttig ut. Jeg kunne også tenkt med en kobling mellom Gemini Terreng og Focus VARDAK til Briljant.  Hvis det er en type utforming av Briljant-kum som det går mange av, kan vi likegodt få lagret malen og lage flere og dermed ha de som hyllevare. Men dette er som sagt, bare noe som vi vurderer i en tidlig fase, sier avdelingslederen, som forteller at det er flere større boligprosjekt som er i oppstartsfasen og at det vil bli bruk for mange nye kummer framover.