Werner Krath (t.v.) og Dagfinn Knutsen i WDF Isolasjon lager Isohatt i flere størrelser og i stadig høyere tempo.

Har snart produsert 500 isohatter

Siden oppstarten høsten 2016 har WDF Isolasjon produsert nesten 500 av sine spesialbygde isolasjonselementer for betongkummer, kalt Isohatt.

0

I 2016 fikk Werner Krath ideen om å gjøre det enklere å isolere betongkjegler. Med god hjelp fra Fredrik Krath, Dagfinn Knutsen, Innoventus Sør og Innovasjon Norge, utviklet WDF Isolasjon produktet Isohatt.

Nå går det mot den fjerde vinteren etter at eventyret kom igang, og etterspørselen øker, både direkte fra kunder – oftest kommuner – men også gjennom grossister og distributører. Til sammen har man snart laget 500 Isohatter.

– Vi helstøper isolasjonselementer som passer perfekt oppå betongkjeglene, akkurat som en hatt eller ei lue, sier Dagfinn Knutsen, daglig leder i WDF Isolasjon.

Betongkummene skaper luftrom rundt ventiler i vann nettet, slik at personell kan komme til for å utføre tilsyn eller vedlikehold. Men rommet og luften inni kummene skaper en utfordring når kuldegradene kommer. Uten isolasjon vil kulden trekke ned i kummen, og vannet vil kunne fryse og ødelegge ventilene og rørsystemet.

– I dag bygger man isolasjon rundt betongkjeglene enten som bakkeisolering eller rundt kjeglen direkte i grøfta. Det er tidkrevende og involverer en del graving. Isohatt kommer fiks ferdig, i akkurat riktig størrelse til betongkjeglen, og veier så lite at den enkelt kan løftes på plass av to personer. Og så er det bare å fylle igjen grøfta, sier Knutsen.

Selskapet hans lager nå Isohatt i sju ulike størrelser for å passe til de fleste typer betongkjegler.

– Etterhvert som produktet vårt er blitt kjent, har flere kommuner oppdaget den gode isoleringseffekten i Isohatt, og de har derfor skrevet en tilsvarende løsning inn i forespørslene sine til entreprenørene. Det har skapt fortgang i utbredelsen av Isohatt, sier Knutsen.

Fra produksjonslokalene i Grimstad sendes det nå Isohatt ut til hele landet.

– På sikt ser vi på muligheten for å utvide markedet til også å omfatte Sverige og Finland. Vi girer opp for å kunne produsere inntil 1000 Isohatt-er i året, sier Knutsen.