Et nytt materiale er kommet til anleggsbransjen. Her i form av en trekkekum.

Lette og isolerte kummer i et helt nytt materiale

0

Met et nyskapende produkt innen bygging av beskyttede og isolerte rom kan bedriften Foamrox i Arendal komme til å starte en ny bevegelse innen VA- og anleggsbransjen.

Man kan nemlig ved å kombinere resirkulert glass og polyurea klart å bygge både sterke og isolerte konstruksjoner i de fleste former. Vekten ligger ca ti prosent av betong, dermed sier det seg selv av dersom egenskapene ellers holder mål, kan det bli behov for færre kraner til montering av kummer i framtiden.

Selve løsningen består av en indre kjerne av celleglass og en ytre kappe av polyurea, der man vil man få et brannsikkert, isolerende og vanntett produkt.

Særlig det siste aspektet har vekket interesse innen elektrobransjen, der fuktighet blir sett på som uheldig. En annen etterspurt egenskap ved produktet er at utvidelseskoeffissienten er svært lav. Dimensjonene ved minus 40 og pluss 40 grader er nærmest like.

Polyurea er ikke et viden kjent materiale, men kjennetegnes ved å være et av de sterkeste coating materialene som er å få tak i. Det brukes blant annet til kjøredekke, innvendig tetting av landbasert oppdrett og slitelag på betong forøvrig. Utviklingen av produktet har foregått i samarbeid med Sintef, Universitetet i Agder og ved hjelp fra Innovasjon Norge.

Produksjon og salg av trekkekummer og skråtopper til trekkekummer er igang.
– Vi har særlig fokusert på å lage trekkekummer for kabling, men ser også gode muligheter for å kunne levere kummer til VA-bransjen på sikt, sier markedsansvarlig Glenn Alexander Jacobsen ved firma Foamrox til VANytt.