Renseanlegget i byggeperioden. Foto: Jan Simonsson, Strömstads Höjdfoto

Først ute i Skandinavia med avløpsrensing med granuler

Österrød renseanlegg i Strømstad satser på en ny renseteknikk der biologiske granuler skal ta seg av den tyngste delen av renseprosessen. Det nye biologiske rensetrinnet forventes å bruke halvparten av energien som i et vanlig biotrinn, ha behov for en fjerdedel av arealet og drives uten kjemikalier.

0

Renseanlegget er kommunens hovedanlegg og skal kunne behandle 1,5 millioner kubikkmeter avløpsvann årlig, og dimensjoneres for kommunens 13 000 innbyggere med rom for vekst de nærmeste årene.

Den biologiske renseprosessen har vært brukt i en årrekke. Det nederlandske selskapet som skal levere granulene oppgir at det til sammen er 50 avløpsrenseanlegg i drift med metoden, som er en form for aktiv slam teknikk.

Med den nye prosessen vil slammet felles mye raskere enn tradisjonelle metoder. Granulene er bygget slik at det kan foregå flere biologiske trinn samtidig, både aerobe og anaerobe.

Etter biotrinn og sedimentering går avløpsvannet til flokkulering og sluttsedimentering, mens slammet går til videre benandling og tørking i slamlaguner utendørs.

Kommunen vurderte tre ulike løsninger men falt på Nereda biotrinnet utfra en samlet vurdering av energibehov, plassbehov og driftskostnader. Prosessen er ifølge kommunens nettside veldokumentert.

Foruten nytt biotrinn er hele anlegget renovert og sluttregningen på anlegget endte på 240 mill SEK.