Malmberg Norge AS - fr.v Sofia Knudsen, Jan Henrik Knudsen, Iver Bakkeli

Malmberg satser i Norge

Malmberg sikrer seg stadig flere kontrakter i Norge og er igang med et prosjekt for Frevar. Man har også sikret seg en kontrakt med Veas i forbindelse med gjenvinning av fosfor og nitrogen. Nylig tegnet man en avtale med Suez om teknologisamarbeid i Norge.

0

Det svenske selskapet Malmberg har klare ambisjoner om å sikrer seg stadig flere kontrakter i Norge. Man er allerede godt igang med å  utføre en større installasjon for Frevar Vannverk i Fredrikstad. I mars tegnet man en stor kontrakt med Veas om bygging av rør og maskiner i nye prosesshaller for utskilling av fosfor og nitrogen.

Ambisjoner

Veas har store utviklingsplaner og et klart og uttalt mål om å bli en av landets største virksomheter innen gjenvinning av ressurser fra avløp, som biogjødsel og biogass. Malmbergs entreprise havner innenfor dette feltet og skal gjennomføres i løpet av en 2-års periode.

– Dette er ett signalprosjekt for oss på Malmberg i det arbeid som nå er påbegynt i Norge. Malmberg har planer om å bli et ledende selskap innen miljøteknikk også i Norge. Veas ambisjoner passer godt med Malmbergs visjon om «Ren energi och rent vann for et bedre miljø.» Det er et godt fundament for et samarbeide i tiden som kommer, sier leder aktiviteten i Norge, Sofia Knudsen i en pressemelding.

Siden første mars er også Malmberg etablert i Norge i form av et datterselskap med kontor i Drammen.

Suez samarbeid

Malmberg har nylig inngått et teknologisamarbeid for det norske markedet med det danske selskapet Suez. Dette samarbeidet innebærer at Malmberg fronter som totalentreprenør for utvalgte Suez-teknologier, i tett samarbeide med Suez i Danmark. Fokus vil være på vannbehandling og bruk av Densadeg og Densadeg XRC.

– Dette er meget kompakte sedimenteringsprosesser som passer godt i det norske markedet med kostnadseffektiv håndtering av uønsket overvann og effektiv partikkelfjerning. I tillegg omfatter samarbeidet prosjektspesifikke teknologier for slambehandling og ressursutnyttelse. Dette omfatter bl.a. termisk hydrolyse, utråtning, slamavvanning samt gjenvinning av fosfor ved struvittutfelling, sier selskapet i en pressemelding.