Systemet tar liten plass og kan installeres i vanntårn, vannverk, pumpestasjoner eller tekniske rom i anlegg med høyt eller kritisk forbruk.

Nytt system sikrer vannkvaliteten på rørnettet

For å holde bedre beredskap mot avvik i vannkvaliteten tilbys nye systemer for overvåking av alle viktige parametre i drikkevann på rørnettet. Systemet klassifiserer vanninnhold, inkludert miljøgifter som bakterier og uorganiske stoffer.

0

De siste årene har rapportering om forurenset drikkevann blitt hyppigere. I tillegg til helserisiko, kan problemer med drikkevannskvalitet også medføre store økonomiske kostnader og også føre til rettslige skritt.

Laboratorietester er kostbare, presise, men tidkrevende, noe som igjen betyr at de ikke kan benyttes til å se hvordan vannkvaliteten i rørledningen endres i sanntid. For å møte behovet for raskere og sikrere systemer for å verne abonnentene mot uhell og avvik har Uponor Infra tatt fram et system for overvåkning av vannkvalitet på nettet.

– I vår kvalitetsovervåking benyttes kamerateknologi for å oppdage og analysere partikler i drikkevannsstrømmen. Dette kvalitative systemet er unikt for Uponor. Systemet klassifiserer vanninnhold, inkludert miljøgifter som bakterier og uorganiske stoffer, forklarer Magnus Lundin i Uponor Infra, og legger til:

– Om det er noe avvik i vannet, oppdager og alarmerer systemet de som drifter anlegget.

Magnus Lundin og Kim Bärlund jobber for Uponor Infra Water Monitoring Services (WMS) som utvikler og tilbyr disse tjenestene.

Målingene foretas kontinuerlig og et nytt måleresultat er tilgjengelig hvert 3. minutt. Ved å analysere vannføringen i standardsituasjoner, kartlegges et «fingeravtrykk» for normal strømning på flere målepunkter, slik at avvik lett kan identifiseres og varsles. Systemet er nettbasert og viser sanntidsdata.

Slik ser fingeravtrykket av vannkvaliteten ut gjennom det nye systemet for kvalitetssikring.

Verdienene ligger i det tilkoblede nettverket av sensorer, hvor data direkte kan kartlegges og analyseres. Sensorene er vanligvis installert i vanntårn, vannverk, pumpestasjoner eller tekniske rom i anlegg med høyt eller kritisk forbruk. Dette gir kundene en mulighet til å få et fullstendig bilde av vannfordelingen, i stedet for bare å tilby måledata fra sensorene.

– Avhengig av ønsker og ressurser i kommunen, kan vi tilpasse systemet – for eksempel trenger du ikke å ha sensorer i hele styringsnettverket, det kan være nok med noen utvalgte steder, sier Magnus Lundin.

I tillegg er målestasjonene meget brukervennlige. Vann kvaliteten kan måle sidestrømninger. Da hentes data fra rørledningen som igjen ledes gjennom utstyret. Hele installasjonen tar omtrent 1-2 timer per målepunkt, og målestasjonen er ferdig konfigurert ved installasjon. Utstyret er tilnærmet vedlikeholdsfri og det benyttes ikke gjenbruks-materiell. Normal syklus for rengjøring av sensorer er 1 gang i året.

For å kunne tilpasse løsninger til hver enkelt kommunes behov, tilbyr Uponor Infra ulike ordninger for sine tjenester. Den ene er at kunden kjøper tjenesten direkte og overtar driften.

Den andre er at kunden følger en nedbetalingsplan som normalt strekker seg over 3 år.

På denne måten holdes investeringsnivået nede.

Uansett hvilket valg kunden tar, leverer Uponor en skreddersydd service og kostnadseffektiv overvåkningsløsning

– Vi tar vann for gitt i samfunnet i dag, samt at det er en samfunnsbærende funksjon som bare må fungere. Det er det vi ønsker å hjelpe kommunene med, sier Magnus Lundin.

– Tilbakemeldinger fra markedet har vært meget positive, Uponor ble tildelt 1. pris for beste nye produkt i forbindelse med vannverkets dager i Finland i mai 2019, legger Kim Bärlund til.

Uponor har over 60 års erfaring innen drikkevannsløsninger og pålitelig infrastruktur i komplekse design. Tilkoblet vannovervåkning er bare det siste innen Uponor`s utviklingsprogram. Uponor Infra Water Monitoring Services er et konsept for overvåking av kommunale drikkevannsnett, i tillegg til kvalitetsovervåking, leverer vi også strømningsmåling med lekkasjedeteksjon.