Fra bygging av nytt og sikkert høydebasseng i Frogn kommune.

Entec sikrer seg ingeniørkompetanse

Gjennom overtakelsen av selskapet Utbyggingsteknikk får Entec enklere tilgang på ingeniørtjenester i konsernet. Dermed kan man prosjektere raskere og gjøre mer beregninger selv.

0

Entec konsernet fortsetter veksten og har kjøpt selskapet Utbyggingsteknikk As.

– Som et ledd i å realisere vår vekststrategi, ønsker vi å styrke oss med mer kompetanse og kapasitet innenfor det byggtekniske området både vedr beregninger, prosjektering og prosjektledelse, uttaler konsernsjef Håvard Haanes. Dette finner vi i det rådgivende ingeniørselskapet Utbyggingsteknikk AS på Hareid. Utbyggingsteknikk har levert byggtekniske rådgivnings- og prosjekteringstjenester til byggebransjen og til den kommunaltekniske bransjen i mange år, og er velkjent i markedet for sin kompetanse på området.

Utbyggingsteknikk vil inngå i Entec familiens team innenfor vår Prosessteknologi divisjon sammen med selskapene Brimer og ServiTech.

Entec sin Prosessteknologi divisjon leverer produkter, systemer og tjenester innenfor vann & avløp, landbasert oppdrett og til fiskeri & industri markedet. Vi vil med dette kunne levere et bredere produkt- og tenestespekter til våre kunder, og vi styrker vår egen kapasitet på et strategisk viktig område sier leder for Prosessteknologi-divisjonen Stig Stokke.

Per Håkon Kleppe og Sindre Breivik i Utbyggingsteknikk sier at de gleder seg stort til å kunne få bidra inn i et spennende og innovativt vekstselskap som Entec, og gleder seg til å få dele hverdagen i et større kontor- og kompetansemiljø med sine nye kollegaer.