CBU 142

Bryter vannspeilet i mellomklassen

Sikring av drikkevannsnettet mot forurensning fra virksomheter ved hjelp av brutt vannspeil eller annen sikring er et offentlig krav. Etter ønske fra kunder og brukere i Norden lanserer Resideo nå en kategori 5 «airgap» enhet i mellomklassen til formålet.

0

Både norske kommuner og virksomheter som håndterer urene væsker, bakterieholdige eller på andre måter skadelige eller smittefarlige stoffer har krav om installasjon av brutt vannspeil eller andre typer sikkerhetshindre mot tilbakeslag til drikkevannsnettet.

Behov
Lenge har Resideo (tidligere Honeywell) levert produkter til dette formålet, og nå kompletterer man utvalget med en ny enhet i mellomklassen i kategori 5, som er for utstyr som skal tilfredsstille det strengeste kravet.
– CBU142 er vår nye modell i kategori 5 luftgapsenhet. Den vil dekke behovet for spesielt mellomstore anlegg innen vann og avløp, samt for eksempel offentlige svømmebassenger. Dimensjoneringen går som kjent på vannbehovet som skal tas ut, forteller salgsansvarlig hos Resideo, Tom Fjordvang, til VANytt.

CBU146 er en større modell enn CBU 142, her installert

Porsjoner
Funksjonen er basert på porsjonsvis tapping av vann til en tank med tilbakeslakssikring, og en trykkpumpe som leverer vannet videre fra tanken etter behov. Tanken fylles automatisk og pumpa gir bare når man tapper.
-Vi har hatt stor framgang i markedet med de andre modellene i CBU serien, både den minste vegghengt modellen og den store modellen for tyngre næringsmiddelindustri, i kategori 5. Etter ønske fra våre kunder i Norden kommer vi derfor nå med en modell i mellomklassen, forteller Fjordvang.

Veggmodell CBU140

Bredde
Totalt dekker modellene i CBU-serien (140-146), fra 4 til 36 m3/t levert vann, og alle har samme tekniske oppbygning. Den nye kategori 5-luftgapsenheten er laget etter spesifikasjonene som markedet har etterspurt, den leverer 6 m3/t og har et tankvolum på 100 liter, som er passende størrelse for de fleste anlegg.
– Utstyr for brutt vannspeil skal installeres så nært stedet man skal sikre seg mot som mulig, og med tanker, som det er i disse modellene, skal ikke vannet benyttes til drikkevann, forklarer Fjordvang.

Utekran
Ikke alle er klar over at veggkraner utendørs også i enkelte kommuner har krav om sikring, og her leverer Resideo en modell som kan settes rett på utekran. Dersom kommunene stiller strenge krav om dette anbefaler Resideo en klasse 2 beskyttelse på vanninntaket.
– Som kjent kan et rørbrudd føre til undertrykk på nettet, og åpne kraner og forbindelser til urene væsker kan være veien inn på nettet for forurensning. Det er et betydelig ansvar som vi ser stadig flere blir klar over. Vi ønsker å bidra til at dette foregår på riktig måte, med gode løsninger, sier Fjordvang hos Resideo. Det er forøvrig krav til private svømmebassenger i så måte, men disse kravene er ikke i samme klasse som for offentlige anlegg. CBU142 er forøvrig produsert i Tyskland for det europeiske markedet. Produktene markedsføres i Norge gjennom Axflow.