Anleggsarbeider for etablering av dropptank med ventilkammer. Magasineringsvolum ca. 50 m3.

Sparer penger og energi med drop i sjøledning

Pumpestasjonen lå midt i nordgående felt for nye E6, og måtte derfor fjernes. Men i stedet for å bygge ny pumpestasjon, valgte Hias å bygge avløpssystem med droptank og dykket ledning.

0

I forbindelse med byggingen av ny E6 på strekningen Kolomoen – Moelv må Hias bygge om og flytte flere anlegg. Et av dem er pumpestasjonen Botsenden II, som Hias overtok fra Ringsaker kommune i 2016.

Midt i veien

Den eksisterende pumpestasjonen ligger midt i nordgående felt for nye E6, og må derfor fjernes. Men i stedet for å bygge ny pumpestasjon, har Hias valgt å bygge avløpssystem med droptank og dykkerledning.
– Dette er en energieffektiv løsning. Det er første gang at Hias tar i bruk en slik dykket løsning, sier Erik Bøhleng, programansvarlig og prosjektleder i Hias.
Sammenliknet med pumpeløsninger har en dykket løsning flere fordeler; reduserte energikostnader, reduserte anleggskostnader, reduserte utgifter til maskinelt utstyr, reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader, samt at løsningen er en sikrere enn en tradisjonell pumpestasjon.

Landtakskum med fordeling av avløpsvann på de to sjøledningene mellom Botsenden og Brumunddal avløpspumpestasjon.

Vellykket

Prosjektet i Botsenden startet med utarbeidelse av kravspesifikasjon allerede i mai 2016, mens fysisk bygging har foregått fra høsten 2018, og vil gå frem til ca. ut september 2019. Det er et omfattende og spennende prosjekt.
Sist helg ble droptank og landtakskum ved Hias’ nye anlegg i Botsenden i Ringsaker satt i drift. Den senere tiden har det vært hektisk aktivitet blant ansatte både i Hias og hos entreprenøren Veidekke for å bli ferdig til idriftsettelsen.

Nortura 

Til Botsenden kommer det avløp fra Rudshøgda, hvor blant annet Norturas store anlegg ligger. Det er mye energi i avløpet fordi Rudshøgda ligger så høyt. Når det nye anlegget er satt i drift som tiltenkt, vil avløp magasineres til et visst nivå i den nye droptanken. Ventiler ved Brumunddal pumpestasjon bygges om, slik at de åpnes og stenges. Magasinert avløp kommer til pumpestasjonen i Brumunddal via sjøledningen fra Botsenden til Brumunddal. Energien i avløpsvannet brukes til å kjøre porsjoner gjennom systemet. Det må en viss hastighet til for å få rengjort og evakuert eventuell luft i sjøledningen.

Les om drop tanker ved Mira