Demonstrerer metoder for gravefri rørfornying

I samarbeid med SSTT og Frogn kommune inviterer Olimb Rørfornying til demonstrasjon av metoder innen gravefri ledningsfornyelse: Tettilsluttet rør i rehabilitering av en vannledning under selve golfbanen, og strømperenovering av en spillvannsledning langs anlegget.

0

Øverst på agendaen står fornyelse av vannledning med tettilsluttet rør. Metoden vil bli presentert og vist i praksis på Drøbak Golfklubb, hvor Olimb Rørfornying AS skal rehabilitere til sammen 400 meter vannledning under banen. Til denne installasjonen brukes et spesialrør av merke Compact Pipe, som er et PE-rør som er foldet i en C-form når det trekkes inn i den gamle vannledningen. Når røret er trukket helt igjennom, tilsettes trykk og varme (damp). Plastmaterialet folder seg da ut til sin opprinnelige runde form, og legger seg tett inntil veggene inni den gamle ledningen, som et helt nytt (tettilsluttet) rør. Compact Pipe blir produsert i dimensjoner fra DN100 til DN450, med SDR-verdier 17 og nyheten 13,6 (fullstrukturell). Røret kan bestilles i PE100-kvalitet RC+.

Trykkledning
Det blir også en kort presentasjon av Olimbs egenutviklede D.W.Liner, en armert foring til 100 prosent gravefri fornyelse av vannledninger (trykkledninger). Denne metoden er valgt til en nært forestående rehabilitering av en hovedvannledning som går gjennom et boligområde inntil golfbanen.

Spillvann
Samme dag installerer Olimb Rørfornying en strømpeforing med steam i en 190 meter lang spillvannsledning (DN300) like ved golfanlegget. Tematreffet avsluttes med en presentasjon og visning av denne metoden på anleggsstedet, noen hundre meter fra Drøbak Golfklubb.

Tematreff på Drøbak Golfklubb onsdag 4. september.