Kan treverk brukes innen vannfiltrering?

Tynne skiver av treverk har vist lovende takter som materiale for rensing av vann. Et materiale kalt Nanowood ble testet på ulike separasjonsprosesser.

0

I en studie ledet av Princeton University har man laget en membran fra tynne skiver av tre. Det såkalte ‘nanowood’ -materialet ble testet ut for rensing av saltvann ved membrandestillasjon.

I denne prosessen er det forskjellen i damptrykk over membranen som er drivende kraft for separasjonen, og vannet transporteres gjennom membranen i form av vanndamp. Prosessen er dermed termisk drevet, og kan utnytte solenergi eller andre termiske kilder som energikilde.

I en artikkel publisert i tidsskriftet, Science Advances, hevder forskere at den nye membranen yter 20 prosent bedre enn «kommersielle membraner som benyttes for membrandestillasjon».

Forskere mener at tremembranen er et ‘mer bærekraftig materiale’ sammenlignet med polymer-membraner, som er ‘avledet fra fossile brensler og som også er vanskelige å resirkulere’.

I artikkelen med tittelen ‘Hydrofob nanostrukturert tremembran for termisk effektiv destillasjon’ konkluderte forskere med at ‘egenskapene knyttet til termisk effektivitet, vannfluks, skalerbarhet og bærekraft gjør nanowood velegnet for membrandestillasjon (MD) applikasjoner’.

Aktuelle kommersielle MD-membraner er laget av syntetiske polymerer som polytetrafluoretylen (PTFE), polyvinylidenfluorid (PVDF) og polypropylen (PP).

Studien mente at eksisterende membraner genererer miljøproblemer på grunn av lav biologisk nedbrytbarhet» og påpeker samtidig at det er behov for å utvikle naturlige, rimelige og hydrofobe materialmembraner med «høy termisk stabilitet. .

I studien ble to typer tresorter preparert for membranfremstilling. En type membran ble laget av naturlig tre uten ligninbehandling, og en annen ble konstruert ved bruk av behandlet nanowood, som gjennomgikk ligninfjerningsprosess for å øke fleksibiliteten og porøsiteten.

En spennende teknikk var at man frysetørket nanocellulose slik at den deretter kunne formes til en membran med ‘god mekanisk styrke’. I følge studien demonstrerte den hydrofobe nanowoodmembranen ‘overlegne egenskaper og potensiale i membrandestillasjon for avsalting av vann’.