Sjøledning i Mjøsa godt igang

Arbeidet med å legge sjøledning i Mjøsa på strekningen Nordsveodden – og Nedre Furuberget er i full gang. Sjøledningen er nå ankret opp i Mjøsa merket med bøyer og lysioder.

0

De videre arbeidene med å legge ledning mellom pumpestasjonen fra det nye vannbehandlingsanlegget og fram til høydebasseng på Furuberget skrider videre.

Ledningstraseen er vist på kartet over. Lengden på 6500 m deles opp i fem til seks traseer for ikke å sperre av for stort område i Mjøsa.

Ledningen er en Ø 630mm sjøledning for drikkevann. Jobben med å legge ledningen på plass på strekningen Nordsveodden – Nedre Furuberget blir utført etter sommerferien.

Når ledningen er gjort komplett skal den senkes til bunnen av Mjøsa, fra Nordsveodden i Ottestad og Nedre Furuberget på Hamar. Hias ber i en henvendelse til friluftsfolket om at båtførere tar hensyn når denne jobben utføres.

Det blir forøvrig heving/fjerning av 2500m x Ø75mm prøveinntaksledning som ligger i Mjøsa. Dette blir utført uke 29-30-31. Arbeidet med å bygge Hias vannbehandlingsanlegg bla startet opp i slutten av januar.

Planlagt produksjonsstart ved anlegget er siste halvdel av 2021. I uke 18 startet arbeidet med å bygge ny pumpestasjon i Nedre Furuberget. Pumpestasjonen skal pumpe vann fra Hias vannbehandlingsanlegg gjennom sjøledningen til Furuberget pumpestasjon.

Dette skal bygges:

Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning.
Hias Råvannspumpestasjon: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 145 m2
Hias vannbehandlingsanlegg (VBA): Nytt VBA med tilhørende rentvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 2300 m2.
Mjøsledningen: Overføringsledning mellom nye Hias VBA og Hamar vannbehandlingsanlegg (VBA) i Mjøsa.
Nedre Furuberget pumpestasjon: Ny pumpestasjon ved Hamar VBA for pumping til Furuberget høydebasseng. Grunnflate: ca. 90 m2.

Hias vannbehandlingsanlegg
Beliggenhet: Nordsveodden, Ottestad.
Planlagt anleggsstart: 28. januar 2019.
Planlagt produksjonsstart: Desember 2021.
Kalkulert investeringskostnad: Ca. 350 millioner kroner.
Det nye vanninntaket vil bli liggende på 250 meters dyp, 3 km fra land.
Vannbehandlingsprosess: Kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering.