Simrisham kommune er en av flere som har fått hjelp til å rense avløpsvannet for legemidler, her fra kommunehuset.

Sverige satser videre på rensing av legemidler

Til sammen 13 VA-organisasjoner har i år fått nye midler for å jobbe med reduserte utslipp av medikamentrester. For Sundsvalls del, der Mittsverige Vatten driver VA-virksomheten, er det studier som skal finansieres, men noen kommuner får også rene investeringstilskudd. Allerede innen 2020 vil flere nye legemiddelbehandlingsanlegg være i gang.

0

Tolv nye kommunale VA-virksomheter ved siden av Sundsvall Vatten AB er blitt tildelt midler for å komme igang med tiltak for reduksjon av legemiddelrester i avløpsvann. For Sundsvalls del, der Mittsverige Vatten driver VA-virksomheten, er det utredninger som ska finansieres, ved siden av at et par kommuner også får rene investeringstilskudd. Allerede neste år vil flere nye anlegg for legemiddelrester være i drift.

Tidigare i sommer orienterte Naturvårdsverket om prosjekter som i år mottar bidrag til  reduksjon av legemiddelrester til hav, innsjøer og vassdrag. Til sammen dreier det seg om 57 millioner kroner fordelt på 13 VA-virksomheter.

Sundsvall Vatten AB har fått et bidrag på 2,7 mill. kroner.
– Vi vil undersøke behovet for medikamentell behandling på våre tre største renseanlegg i Sundsvall, sier Malin Tuvesson, prosess- og utviklingssjef for avløp ved MittSverige Vatten & Avfall AB, i en pressemelding.Sundsvalls tre største renseanlegg, Tivoli Works i Sundsvall sentrum, Fillan Agency ved Alnösundet og Essviksverket i Njurunda, ser et økende behov for reduksjon av medikamentrester.
– Målet er å ta et beslutningsgrunnlag basert på miljøpåvirkning og økonomi, der investeringen i medikamentell behandling på våre tre største renseanlegg peker mot en investering i et nytt, sentraliserende anlegg, sier Malin Tuvesson. Prosjektet startet i august 2019 og vil bli ferdigstilt i oktober 2020.

Den totale kostnaden er budsjettert til de neste tre millioner kroner, og bidrag fra det svenske miljøvernbyrået dekker 90 prosent av kostnadene. Prosjektet i Sundsvall gjøres i samarbeid med IVL Swedish Environmental Institute og WSP. For å få et grunnlag for studien blir det tatt prøver i miljøet der renset avløpsvann slippes ut fra de tre verkene, for  spor etter medikamentrester. Prøver tas også på det urene vannet som kommer inn i avløpsanlegget, så vel som i det rensede vannet som slippes ut fra anlegget.

Ronneby Miljö och Teknik AB har fått prosjektledere i begge kategorier, dels til mulighetsstudier og dels til investeringsprosjekter.

I følge det svenske miljøverndepartementet skal de annonserte prosjektene med flere nye anlegg bygges på lang sikt, noe som er en viktig del av den fortsatte utviklingen av både teknologi og kunnskap.

Totalt bevilges 57 i år millioner kroner i investering i renseanlegg for å redusere utslipp av medikamentrester og andre miljømål. Noen prosjektledelse  dreier seg om ren planlegging, andre om tilpassede løsninger som skal implementeres.

Gitt mulighetsstudier (2019):
Karlstad Kommune 520 695 SEK
Växjö kommune 1.215.000 SEK
Gryaab (Gøteborg) 3.200.000 SEK
Ronneby Miljø og Teknik AB 3.113.820 SEK
Vakin (Umeå) 7 065 270 SEK
Sundsvall Vatten AB 2.699.000 SEK
Gotland-regionen 2 600 000 SEK
Åre kommune 766 620 SEK
Kungsbacka kommune 2 564 794 SEK
Uppsala Water and Waste AB 3.060.000 SEK
Haninge kommune 3 776 553 SEK
Syvab (Sørvest-Stockholm) 10 784 124 SEK

Tildelte investeringsprosjekter (2019):
Kommunen Simrisham 6.302,160 SEK
Ronneby Miljø og Teknik AB 8.994.960 SEK

Allerede er to fullskala anlegg med teknikk for fjerning av legemiddelrester igang i Sverige, disse er Linköping og Simrishamn. Neste år får de selskap av flere prosjekter som ble bevilget i 2018, der det ble delt ut 85 millioner kroner. Her inngikk Degerberga reningsverk i Kristianstads kommune, Tierps reningsverk samt Kiviks reningsverk i Simrishamn kommune.