Detalj fra St. Sofia Kirken i Sigtuna, som forestiller en reise til Russland.

Historisk kommune med avløpsrør av plantemateriale

Sigtuna kommune tar som første kommune i bruk avløpsrør med 70% reduksjon i karbondioksidutslipp. En betydelig del av oljen til rørene kommer fra avfallsindustrien og er vegetabilsk.

0

Sigtuna er en av Sveriges eldste byer og dukker opp i kildene mellom vikingtid og middelalder. Byen ble bygget på sitt nåværende sted rundt 980. Fra en rett gate 30 meter fra stranden ble det lagt ut åtte meter brede og 30 meter lange tomter. Sigtuna rådhus fra 1744 står ennå i dag og sies å være Europas minste.

På miljøsiden er Sigtuna i ferd med å bli historisk med å ta i bruk avløpsrør av plantemateriale. Det er Sigtuna kommune og Sigtuna Vatten som via entreprenør SH Bygg i Uppsala installerer rørene under en utvidelse i logistikksenteret Västra Rosersberg, og de er dermed de første til å installere denne typen rør.

Agneta Holm, sjef for Sigtuna Vatten 

– Vi føler oss trygge å prøve Uponor Infras nye fossilfrie rør. Gitt Sigtuna kommunes miljøpolitikk, vil vi gjøre vårt beste for kontinuerlig å jobbe for å drive bærekraftige prosjekter. Uponor Infras investering i å redusere det fossile fotavtrykket er helt i tråd med vår filosofi, sier Agneta Holm, sjef for Sigtuna Vatten.

Det skal legges ca 1300 meter med avløpsør fra Uponor i fabrikatet Ultra Rib 2 Blå i dimensjoner 200, 250, 315 og 400 mm, samt 134 koblingsbrønner.

Relansering

Ultra Rib ble lansert i 1999, og nå er det nylig lansert en oppgradering av rørene, med tilleggert «Blue». Med Ultra Rib 2 Blue oppnås 70% reduksjon av karbondioksid ved å blande den i produksjonen i fossilfrie råvarer. Produksjonsprosessen er ellers identisk med den forrige metoden, bare råvaren har endret seg.

– Vi har lykkes med å skape et bærekraftig produkt av samme kvalitet som før, noe som selvfølgelig er viktig for kundene, som ikke vil gå på akoord med kvaliteten. Ultra Rib 2 Blue holder samme høye nivå av sikkerhet, tetthet og styrke. Kunden kan være trygg på at rørene har en levetid som strekker seg godt over 100 år, sier Rickard Granath, produktansvarlig, som har jobbet med å utvikle den nye generasjonen miljøvennlige rør.

Rickard Granath ved Uponor i Fristad har stått bak den nye genrasjonen avløpsrsør

Samme spec.

Samtidig som det fossile fotavtrykket er redusert med 50% i produktet, kompromitteres ikke kvaliteten. Spesifikasjonen for produktet, Ultra Rib 2 Blue, er den samme som før, dvs. med samme vedlikeholdte egenskaper og ytelse. Rørene produseres i den ISCC-sertifiserte fabrikken i Fristad. Sertifiseringen innebærer blant annet at kunden mottar en erklæring om mengden fossilfritt materiale i leveransen av Ultra Rib 2 Blue. Uponor Infras landdreneringssystem Ultra Rib 2 har egenskaper som er langt over de essensielle normale kravene som stilles i Norden. Rørene oppfyller dobbelt krav fra Nordic Poly Mark.

Miljødrevet samarbeid

Levering til Västra Rosersberg skjer med DSV-biler som drives av fossilfrie råvarer. Det erdet samme fossilfrie råmaterialet som i Ultra Rib 2 Blue. I samarbeid med Uponor Infra jobber de sammen for å øke andelen fossilfri transport.

– Et stort fokus er på de kundeunike løsningene som utvikles sammen med kunder der partene jobber sammen for å minimere miljøpåvirkningen, sier Hanna Haglund, Senior CSR Manager i DSV.

– Gjennom samarbeid vil det være en felles interesse og dermed effekter i flere aktiviteter samtidig. Det vil være på en annen måte enn om det bare handler om enveisinnsats, avslutter Hanna Haglund.