Illustrasjonsbilde

Naturlig å spørre om hvilke underentreprenører som er med

Dersom underentreprenører skal bidra vesentlig til prosjektet er det stadig mer vanlig at kommunen ønsker å vite hvilke underentreprenører som er med. Men det er ikke et absolutt krav. Når det er bedt om at hovedentreprenør oppgir underentreprenører som er med, er det ikke uten grunn.

0

– Er det opplyst i konkurransegrunnlaget at byggherre skal få vite hvilke underentreprenører som skal være med, er det som regel en grunn for dette, nemlig at byggherre ønsker å vite. Vi som byggherre bør ha anledning til å kunne sette ned foten. Det kan være at underentreprenøren som tenkes tatt med ikke er kvalifisert for oppdraget o.e. andre forhold, sier Andre Michael Aglen i Namsos kommune, som nylig utlyste et oppdrag for ny hovedvannledning Tavlåa-Spillumstranda, der man nettopp ønsket en oversikt over hvilke underentreprenører som er med i anbudet.

Les også: Tar ut forliksklage mot hovedentreprenør

Bidraget viktig

Ifølge Aglen er det slik at jo mer vesentlig bidraget til en underentreprenør er i sammenhengen, desto viktigere er det at hovedentreprenør viser «lagoppstillingen» under tidlig fase inn mot kommunen.

– På spesielle arbeider o.e. at en underentreprenør skal utføre et arbeid som utgjør en stor del av kontraktens verdi eller har viktig betydning for kvaliteten ønsker vi å få vite hvem som er inne som underentreprenør. Det blir dessuten som regel bedt om en gjennomføringsplan fra hovedentreprenør. Denne planen skal gi oss ett godt bilde av hvordan hovedentreprenør har forstått oppgaven. Da blir det jo naturlig å få vite hvilke underentreprenører som hovedentreprenør skal ha med seg i prosjektet, sier Aglen.

Eksempel på ferdig mal i anbudsdokument der man oppgir hvilke underentreprenører man har med seg

Ikke erfaring

Aglen har forøvrig ikke erfaring med praksisen om at hovedentreprenør har byttet ut underentreprenører etter at kontrakten er inngått og etter at hovedentreprenør har beskrevet hvilke underentreprenører man har med seg.

– Nei vi har ikke erfaring med stor grad av utbytting. Det er forøvrig ryddig når vi går i møte med hovedentreprenører som er i posisjon til å få jobben, at vi spør om hvilke underentreprenører man tenker å bruke – nettopp for å ikke få unødvendige overraskelser under gjennomføringen. Det handler faktisk om noe så enkelt som ikke å havne i uføre for vår del. Vi har vel alle sett at også erfarne og «gode» underentreprenører ikke alltid leverer. Da er det godt at byggherre kan sette ned foten ved neste korsveg – om vi møtes igjen! Velger hovedentreprenør å bruke annen underentreprenør enn det som eventuelt er oppgitt, skal han forklare det uoppfordret til byggherre, før kontrakt inngås, sier Aglen.

Tiltaksklasse

Som i andre kommuner krever Aglen at firmaer er godkjente innen for den tiltaksklassen prosjektet er satt i – det skal ikke forekomme at underentreprenør med manglende dok. kommer til jobben.

– Men som sagt har vi sett at firmaer med mange års erfaring innen sitt fag, kan falle igjennom når jobben skal løses – de kan også mislykkes – og byggherre må betale ekstra for annen løsning. Derfor er det greit for oss å kunne se hvilke spillere som er tatt ut på laget, sier Andre Michael Aglen i Namsos kommune.