Illustrasjonsbilde

Bærekraft blir stadig viktigere for å få kommuneavtaler

Kundene etterspør stadig oftere miljøkvaliteter. På tross av stor strekk i leverandørkjedene har Heidenreich hatt god vekst hittil i år. Man venter økende fokus på miljø i anbud.

0

Heidenreich kan etter årets åtte første måneder vise til en omsetningsvekst på over 30% innenfor VA. Bærekraft er dessuten blitt et konkurranseparameter å regne med i en tøff bransje med små marginer.

Morten Lerengen, leder for VA hos Heidenreich

– Vi er svært fornøyd med at satsningen på kompetanse og bærekraft resulterer i økte markedsandeler. Resultatet skyldes felles innsats fra alle i vår organisasjon, og en imponerende innsats fra alle støttefunksjoner. Vi snakker blant annet om forflytning av utrolige volum av varer som er håndtert i en krevende tid med råvaremangel og stor bruk av alternative leverandører, sier Morten Lerengen, leder for VA hos Heidenreich.

For Lerengen vil nettopp norske leverandører som har fokus på bærekraft være en forutsetning for at Heidenreich skal kunne nå sine mål om bærekraft for fremtiden.

– Om ikke lenge regner vi med å få absolutte krav om EPD inn i offentlige anskaffelser og større anleggsprosjekter. Våre kunder etterspør dette i større og større grad, og som grossist stiller vi tøffe krav til våre leverandører. Vi har fortsatt forsøkt å holde oss til norske leverandører også i denne perioden og har fått velvillig støtte fra mange av dem for å sikre våre forsyningslinjer ut mot pågående prosjekter, sier Lerengen

Heidenreich har også den siste tiden vunnet flere kommunale anbudskonkurranser, der bærekraft er en av de viktigste faktorene for å bli den foretrukne VA- grossisten.

Leder for marked og bærerkaft Kjetil Grønbakken i Heidenreich.

– Vi har vært Miljøfyrtårnsertifisert helt siden 2010, og er tydelige på hvilke tiltak vi skal iverksette i årene fremover. Det er nettopp denne dokumentasjonen og vår målsetning vi ser gir høy score i anbudsprosesser.

Heidenreich skal redusere sine utslipp med minimum 70% innen 2030

– Bærekraft er ikke noe man lenger kan smykke seg med, det handler om konkrete mål og tiltak. Vi har satt ambisiøse mål. Vi skal redusere våre utslipp med min 70% innen 2030. Dette krever tiltak som vi allerede er i gang med, sier leder for marked og bærerkaft Kjetil Grønbakken i Heidenreich.

Heidenreich ble grunnlagt i 1904, som et rørhandels- og installasjonsfirma i Christiania, under navnet Heidenreich & Co. Ltd. Firmaets grunnlegger var Sverre Lie Heidenreich. I 1927 ble rørleggerbedriften utskilt som eget firma, under navnet Oslo Rørleggerbedrift A/S, senere Oras AS. Heidenreich består i dag av 30 butikker og avdelinger, fra Kristiansand i sør til Alta i nord. Nytt sentrallager ble bygget på Skedsmo i 2002. Dette lageret ble en så stor suksess distribusjonsmessig, at man måtte bygge det ut med ytterligere 5000 m2. Høsten 2017 stod nok en renovering klar for å ta imot større ordremasser.