Twin skruepumpe er en del av Wangen sortiment innen hygeniske pumper. Den er utviklet for å sikre pålitelig pumping av lav- og høy viskøse, flyktige og gassholdige medium i applikasjoner som har høye krav til renhold og virkningsgrad

Atlas Copco kjøper Wangen pumper

Atlas Copco har avtalt å kjøpe Pumpenfabrik Wangen GmbH, en tysk produsent av progressive hulromspumper som brukes til å overføre væsker hovedsakelig i biogass- og avløpsvannsektoren.

0

Pumpenfabrik Wangen GmbH er basert i Wangen, Tyskland, og har 265
ansatte. I 2020 hadde de inntekter på ca. MEUR 46,4 Selskapet har produksjonsanlegg i Tyskland, og et globalt salg og service nettverk. Selskapet produserer også dobbeltskruepumper som brukes i sektorer som mat og drikke og kosmetikk.

– Industrielle pumper er et segment som vi har identifisert som en strategisk passform for Atlas Copco, og Wangen Pumpen har ledende differensiert teknologi med en sterk ettermarkedsvirksomhet», sa Andrew Walker, forretningsområdepresident Power Technique.

– Wangen Pumpen er en sterk merkevare og er kjent for kvalitet i krevende industrielle applikasjoner. Dette oppkjøpet vil skape et solid grunnlag for videre vekst i nye industripumpesegmenter. Industrielle pumper spiller en avgjørende rolle for å skape bærekraftige løsninger for mange bransjer og bidra til en bedre morgendag.

Oppkjøpet forventes å bli gjennomført i løpet av andre kvartal 2022 og er underlagt myndighetsgodkjenninger. Kjøpesummen er ikke vesentlig i forhold til Atlas Copcos markedsverdi og er heller ikke offentliggjort.

Den oppkjøpte virksomheten vil bli en del av Power and Flow-divisjonen innenfor Atlas Copcos Power Technique Business Area.

I Norge er det Froster som representerer Wangen pumper.

Atlas Copco er et globalt svensk industriselskap med hovedkontor på Sickla Industriväg i Nacka øst for Stockholm. Selskapet har ca. 30 000 ansatte og har tre forretningsområder: kompressorteknikkindustriteknikk og gruve– og anleggsteknikk. Mer enn 98 prosent av salget skjer utenfor Sverige. Produktene innen sektoren håndverktøy og bormaskiner produseres i Sverige, blant annet i TierpÖrebroFagersta og Kalmar mens kompressorproduksjon skjer utenlands. Selskapet anses som ledende innen sine kjerneområder, kompressorteknikk, fjellboring (sprengningshullsborring og prospektering) samt håndverktøy først og fremst for bilindustrien.

Vann for alle Vann for alle(Water for all) er Atlas Copcos viktigste samfunnsengasjement-initiativ. Gjennom det dedikerte arbeidet til frivillige ansatte finansierer Water for All prosjekter som styrker mennesker gjennom tilgang til rent drikkevann, sanitær og hygiene. Siden 1984 har vi nådd millioner av mennesker over hele verden, og det er lokale vann for alle-organisasjoner i mer enn 50 land.

Fra Atlas Copcos prosjekter «Water for all»