Ellinge Avloppsreningsverk. Foto: Lars Strandberg

Skal tilby renset avløpsvann i kiosk

I høst starter VA Syd byggingen av den første vannkiosken som tilbyr tilby resirkulert avløpsvann til både offentlige og private aktører. Målet er å utvikle nye metoder for å spare drikkevann. Prosjektet er finansiert av fylkesmyndighetene og er ett av flere nye prosjekter som skal sikre fremtidens drikkevannsforsyning.

0

Den nye vannkiosken skal bygges utenfor Ellinge avløpsrenseanlegg. Målet er framover å kunne tilby resirkulert avløpsvann til eksterne aktører. Dette er en helt ny ordning som gjør prosjektet unikt i Norden. Det resirkulerte vannet er ikke til drikke, men skal kunne brukes for eksempel til å vanne plener og spyle gater.

– Bruk av alternative vannkilder gir et mer effektivt og bærekraftig vannforbruk. Det handler om å få ressursene vi allerede har til å vare lenger og kunne nå ut til flere, sier Esmeralda Frihammar, utviklingsingeniør og prosjektleder i VA SYD.

Bedrifter positive

I dag finnes det i Norden ikke noe alternativ til rent drikkevann. I Norge brukes drikkevann til bilvask og vanning av grøntanlegg. I praksis benytter også store selskaper enorme mengder drikkevann til formål der vannet egentlig ikke trenger å være så rent.

Det betyr at det er mulig å spare drikkevann på en effektiv måte ved å tilby alternative vannkilder. Forslaget med å tilby resirkulert avløpsvann møtte positive reaksjoner blant næringskundene da VA SYD i fjor gjennomførte en undersøkelse før prosjektet. Av dagens kunder som ble spurt, kunne alle tenke seg å bruke vannkiosken i stedet for det vanlige drikkevannsnettet.

Bærekraft

Da fylkesmyndighetene i fjor vår sendte ut en utlysning om støtte til prosjekter om bærekraftig drikkevannsforsyning, søkte VA SYD om midler til ikke mindre enn fem ulike prosjektforslag og fikk innvilget alle – til sammen 1 895 000 SEK i støtte.

I tillegg til vannkiosken i Ellinge starter også to prosjekter i samarbeid med henholdsvis Purac og Sysav, som skal fokusere på hvordan vannbruken i industrien kan effektiviseres. I tillegg finansieres to investeringer med fokus på beredskapsvannforsyning. Alle prosjektene starter i august.

– Synet på drikkevann må endres i fremtiden. I dag brukes det mange steder hvor vannet ikke trenger å være av så høy kvalitet at det er drikkbart. Derfor jobber vi med å utvikle løsninger for å kunne gå over til andre typer vann, avslutter Esmeralda Frihammar, utviklingsingeniør og prosjektleder i VA SYD.