Vossevatnet

Akseltrykk på agendaen på Voss

Voss herred har i lang tid lagt akseltrykket på veien fram til hytta som begrensning for om man kan få installere minirenseanlegg. Nå er det sterke krefter i sving for å åpne for minirenseanlegg til alle med brukbar vei.

0

Et ofte avgjørende kriterium Voss herred bruker når man behandler søknaden til hytteeiere som vil ha minirenseanlegg er hva som er tillatt akseltrykk på veien fram til hytta. Det har siden 2014 vært krav om 8 tonns akseltrykk, trolig med bakgrunn i at dette er en minimum standard på vei for å kunne komme fram med en en slamtømmebil.

Etter at flere hytteeiere har fått avslag på sin søknad om minirenseanlegg, mens andre har fått innvilget, koker det på Voss for tiden. Presset har økt på både politikere og administrasjonen i herredet.

Ikke minst har det vært pekt på at det krever minst like store kjøretøyer for at man skal kunne etablere infiltrasjonsanlegg, til å kjøre fram grusmassene til dette. Infiltrasjonsanlegg er i dag eneste alternativ til minirenseanlegg på Voss. Ved infiltrasjonsanlegg kreves det som kjent slamavskiller, som forøvrig også må tømmes. På lik linje med minirenseanlegg. Med samme typer kjøretøyer.

De tekniske kravene som kommunen har stilt til minirenseanlegg henger dermed ikke på grep. Kilder som VANytt har hatt kontakt med mistenker at det ikke har vært faglige, men skjulte lokalpolitiske hensyn som har vært bakgrunn for forskriften, at med aksetrykk-kravet man bevisst eller ubevisst ha sørget for oppdrag til lokale VA-rådgivere, siden det er et krav om prosjektering ved søknad om infiltrasjon.

Politikerne har imidlertid nå våknet og det er særlig senterpartipolitikeren Hilde Lussand Selheim, leder for klima- og miljøutvalet i Voss herred som har reagert på praksisen. Hun mener framgangsmåten skader omdømmet til Voss herred.

Temaet spisset seg etter at ein hytteeier i Rjoanddalen på Mjølfjell i september fikk avslag på søknaden om å sette opp minirenseanlegg ved fritidsboligen.

– Dette er ein dårleg måte å handsama hytteinnbyggjarane våre på. Slik eg ser det, er det ein logisk brist i vedtaka til Voss herad, seier Hilde Lussand Selheim til avisa Hordaland.

Felles for hytteeierene som har fått avslag, er at de har vei fram til hytta, men ikke godkjent for 8 tonns akseltrykk.

– Dette er heilt bak mål, etter mitt skjøn. Til dømes er det ikkje ein gong så høgt akseltrykk for gardsvegen vår, sier Selheim som driver blant annet eget slakteri på sin gård Selheim, som reagerer på at flere hytteeiere må bruke store ressursar på sakene. De har i prosessen brukt ulike fagfolk, og Selheim synes det er galt.

Hun stiller dessuten spørsmål ved ressursbruken til Voss herad.

– Ved eitt tilfelle om søknad nyleg, hadde heradet fyrst gjeve godkjenning. Så trekte dei tilbake godkjenninga, etter å ha vore på synfaring utan at korkje hytteeigaren eller andre var informert. Det er uforståeleg, uttaler ho til Hordaland.

Hilde Lussand Selheim tok saken opp for eitt år sidan i klima- og miljøutvalget. Det endte med at politikerne i utvalget leverte en bestilling til administrasjonen. 

Ønsket var da at herredet endre forskrifta slik at det blir mulig eventuelt å få tømt slam med kjøretøyer som finnes tilgjengelig. Man ba også herredet oppheve kravet om åtte tonns akseltrykk. Herredet skulle i tillegg samordne dette med andre kommuner for å tilstrebe lik behandling.

– Sidan då har det ikkje skjedd noko. Dette kan eg ta sjølvkritikk for sidan eg ikkje har etterspurt saka før, men eg gjer det no. No spør eg om det er nokon grunn til at det ikkje har skjedd noko endring, eller om administrasjonen i heradet har gløymt det, seier Selheim.

Nylig kom saken på nytt opp i miljø- og kulturutvalget, og da ble man enige om at saken skal behandles i neste møte, som er i november. Administrasjonen skal i forkant av møtet forberede en utredning slik at politikerne skal kunne diskutere forskriften mer detaljert.

Ifølge en epost fra avdeling byggesak er tidsplanen at forskrifta etterhvert skal ut på høring og opp til politisk behandling våren 2023.