Membranfiltrering har gitt drikkevannet i Austevoll et løft.

Membranfiltrering tar drikkevannet til et nytt nivå

I Austevoll har man trolig landets mest krevende råvann. Likevel har man klart å fremstille et meget bra drikkevann, blant annet takket være membranfiltrering. Selv med store investeringer har man som trolig eneste VA-selskap i landet nylig satt vann- og kloakkavgiften ned.

0

Austevoll er en øykommune utforbi Bergen, der man fra tidenes morgen har vært sjølberget i det meste. Et godt eksempel i så måte er Austevoll Vatn og Avløp, samvirkebedrift som med dårlig råvann som utgangspunkt har fått fram et flott drikkevann. Virksomheten eies av kundene i lag og årsmøtet er øverste forsamling, der alle har en stemme. Et styre tar seg av driften og bestemmer også prisen for å knytte seg til- og kjøpe vann- og avløpstjenester.

– Alt er oversiktlig, vi driver til selvkost, sier Geir Bergflødt, leder for virksomheten, som i høst har kronet dugnaden med ytterligere et rensetrinn, membranfiltrering, med svært gode resultater. Nylig har man også bestemt seg for å sette vann- og kloakkavgiften ned.
Etter membrananlegget som Biovac har levert kom på plass har vannet tatt et kvalitetshopp, det er på mange måter ikke til å kjenne igjen.

– Det er veldig hyggelig å se at Austevoll har fått et godt drikkevann. Det har vært et veldig godt samarbeide i alle faser av prosjekter, og byggingen har gått veldig smidig, sier Rune Gustavsen fra Biovac, som har ledet prosjektet.

Geir Bergflødt, leder for Austevoll Vatn og Avløp

Enkelt og primitivt

For lenge siden da kystfolket begynte å klumpes i grender begynte man å organisere vannforsyningen, man laget enkle private vannverk, med rør, pumper og ledninger, og vannet var lenge ubehandlet.

– Jeg husker som barn jeg var på ferie her ute, det var frydefullt å se rørene gjennom veggene, der man tappet rett fra ovenforliggende vann, og i badekaret så det ikke ut! Det var mørkebrunt og smakte rart, men vi drakk det og man kokte poteter i det, det var jo ikke farlig, det var tidens og stedets standard, forteller Bergflødt.
Med økende krav og større behov steg etterhvert seks lokale vannverk fram, som med tiden ble overtatt av kommunen. Kravene til offentlig drikkevann ble etterhvert imidlertid strengere, og kommunen ønsket ikke lenger å drive vannverkene.

Lokal samvirkeånd
Kloke hoder så da muligheten som lå i å drive vann- og elverk under samme paraply, en felles administrasjon. Elektrisitetsverket hadde vært en suksess, nettopp i form av samvirkelag.
Et nytt samvirkelag overtok derfor alle vannverk og betalte bort kommunens gjeld. Austevoll VA har siden den gang vært eiet av kundene.

– Vi har drevet med beskjedne underskudd, som skyldes at vi har hatt en offensiv utbygging av nettet til stadig flere. Ikke minst er det viktige næringsmiddelbedrifter her ute som er avhengig av vann i driften, som til foredling og pakking av laks. Vi har etterhvert klart å skaffe vann til hele øyriket, selv til Møkster og Lunnøy (10 innb.), til sammen ca 2750 abonnenter, sier Bergflødt.
Nettopp takket være at man har klart å knytte stadig flere abonnenter til nettet har man klart å senke vann- og kloakkavgiften.

Fakta om vannrenseanlegget Leverandør: Biovac. Produksjon dim.: 217 kubikk pr time. Forfilter på 50 my, ozonering, biofilter, kullfilter, membranfilter og alkalisering. Membrananlegget består av 64 trykkrør med 6 membraner i hvert rør. Gjennomstrømming gjennom membranene er 4 liter pr kvadratmeter pr. sekund. Membrananlegget har automatisk vasking en gang pr døgn. Dette foregår ved at man «vasker» membranene og skyller ut i to vendigner. Membranene i Austevoll er basert på Polysulfonat, som er svært robust i forhold til svingninger i PH og tåler vasking meget godt.