Sykehus fornyet sine bunnledninger

Omlag 50 rørstrekk ble fornyet på 15 dager. Det har blitt ført inn strømper i alle bunnledninger, mens sykehuset har vært i normal drift.

0

I løpet av tre uker i juli måned fikk Kongsberg Sykehus fornyet alle sine bunnledninger. Sykehuset er bygd på 50- og 70 tallet og har fløyer fra helt tilbake til 1952. Inngrepene var nødvendig fordi bunnledningene var i dårlig forfatning. Et par steder var ledningene et nødskrik unna å klappe sammen.

– Før vi lyste ut oppdraget på Doffin, ble det kjørt kamera gjennom rørene. Dette ble sammenstilt i en rapport som dannet grunnlag for videre arbeid, forteller prosjektleder ved Vestre Viken HF Solveig Klevstad, som roser dialogen med Vitek som utførte oppdraget.

Omlag 50 rørstrekk ble fornyet på 15 dager. Det har blitt ført inn strømper i alle bunnledninger, mens sykehuset har vært i normal drift.
– Dette har gått veldig bra og vi er både fornøyde med planleggingen og gjennomføringen av prosjektet, sier Klevstad.

Jonny Vindenes, markedssjef i Vitek mener at rørfornying var nødvendig for å opprettholde driften av sykehuset og at det var smart å legge arbeidet til sommerferien. Sykehuset var i full drift selv om gjennomføringen ble lagt til juli måned. Det foregikk operasjoner, så avløpene måtte fungere til enhver tid. Selve logistikken rundt fornyingen var svært viktig. Årsaken til at arbeidet ble gjennomført da, er at det er mindre belastning på avløpsnettet i feriemåneden.

–  Vi hadde et meget godt samarbeid med driftspersonalet ved sykehuset, og vi vil berømme dem for fantastisk oppfølging, sier Vindenes i Vitek. Han føyer til at tidsplanen i tillegg var stram.

– Jeg kan absolutt anbefale gravefrie metoder.  Vi har sluppet unna både støy og støv, og utfordringer som det kan medføre. Metoden oppleves også som en ren måte å få skiftet bunnledninger på. Vitek har vært opptatt av at alt skal gå knirkefritt og at arbeidet skal være til minst mulig ulempe for driften av sykehuset. God planlegging, fleksibilitet og dialog er nøkkelord i den sammenheng, sier prosjektleder ved Vestre Viken HF Solveig Klevstad.