Ny korrosjonsfri vannmåler for tøffe miljøer

Måling av vannstrømmer blir stadig mer aktuelt, og ikke minst innenfor avløpsvann. Xylem lanserer en vannmåler i plast for både krevende miljøer og urene vannstrømmer.

0

At avløpsvann og sjøvann kan tære hardt på ventiler og andre installasjoner er et velkjent fenomen. Det er ikke tilfeldig at Xylem har tatt fram MagFlux Q, en elektromagnetisk vannmåler laget i ABS plast. Materialet er valgt nettopp for å tåle de ulike typer krevende forbindelser som forekommer i korrosive miljøer.

– Mange pumper kan fortelle hvilke mengder avløpsvann som passerer, men ofte er ikke nøyaktigheten god nok. Det kan for eksempel være i forbindelse med dosering av kjemikalier, som krever presise tall på volumer, eller for dokumentasjon. Vi ser en økende interesse og et stigende behov for nøyaktig måling av mengden avløpsvann. Ikke minst dersom det er sjøvann involvert er MagFlux Q et spennende alternativ, forteller Trygve Heigre, segmentsjef automatikk ved Xylem.

Trenger liten plass
MagFlux Q vannmåler er laget i ABS plast uten utvendige deler i metall, nettopp med tanke på å tåle korrosive miljøer. Måleren er elektromagnetisk, og har dermed ingen bevegelige deler. Sensorene er tilgjengelige i DN 50/80/100/150 og målerhodet kan monteres enten direkte på sensor, veggmontert eller i et panel.
– En viktig egenskap med sensoren er at den trenger lite rørstrekk før og etter. Faktisk bare en rør diameter er nok, her skiller den seg fra mange andre målere, som krever lengre strekk for å kunne måle presist, sier Heigre.

Mange anvendelser
Måleren kan brukes til de flest væskestrømmer som har ledningsevne i trykksatte lukkede rørsystemer. Måleren måler dessuten i begge retninger og kan brukes til avløpsvann og prosessvann, ved siden av akvakultur, maritime anlegg og andre lignende installasjoner. Selv i oppvarmet sjøvann kan den installeres.
– Høy presisjon selv med lave vannhastigheter gir måleren et stort anvendelsesomrpåde, som for eksempel innen oppdagelse av lekkasjer eller avvik i vannstrømmer, forteller Heigre, som forventer lansering i løpet av oktober 2017.