VA

VA

Tre brødre Tragethon inn på eiersiden i Hallingplast

Tre blad Tragethon gikk fra årsskiftet inn på eiersiden i hjørnesteinsbedriften Hallingplast AS.  Hver av sønnene til Else og Steinar Tragethon har dermed overtatt 15 prosent av aksjekapitalen, mens foreldrene beholder 55 prosent.

Truls Inderberg blir ny direktør for VA

Truls Inderberg (38) begynner i stillingen som ny direktør for VA-divisjonen i Norconsult 1. februar 2019. Inderberg kommer fra stillingen som salgsdirektør for det kommunale og industrielle markedet i Krüger Kaldnes, der han har vært i 2 år.

To priser til ildjelen Toril under Hallingtreffet

Norsk Vann direktør Toril Hofshagen både hedret og takket under Hallingtreff på Geilo i dag. Tirsdag kveld fikk hun som første kvinne tildelt Hallingtreffs hederspris, og tidligere på dagen ble hun tildelt VA og VVS produsentenes vannpris, en pris som ble delt ut for aller første gang.

Styrke og fleksibilitet gjør plastrør svært velegnet til norske forhold

Nærmere 300 deltakere fra drøyt 100 ulike virksomheter har møtt fram til årets Hallingtreff. Det viser at vintermøtet har opparbeidet seg et godt omdømme over hele Norden. Det 22. treffet i rekken ble innledet med faglig påfyll om plastrørproduksjon i de moderne fabrikklokalene til Hallingplast på Kleivi i Ål.

Utslipp av kloakk kobles til økning av resistente bakterier

Utslipp av kloakk som ikke er tilstrekkelig behandlet kan forklare en økning av antibiotikaresistente bakterier, resistensgener og antibiotikarester i miljøet. En ny svensk studie tyder på at tarmbakterier fra mennesker nettopp kan være årsaken til økningen av resistente bakterier i det ytre miljø.

Vil innføre trykkøkningpumper på avløp

Trykkøkningspumper er svært vanlige innen vannforsyning, men totalt fraværende i transport av spillvann her til lands. Med stadig økende fokus på energiutgifter og karbonavtrykk forventes en større bruk av slike løsninger også innen transport av spillvann. I Finland har man allerede svært gode erfaringer.

Nye hardføre sensorer gjør pumpestasjonen smart

Bergen kommune tester stadig ut ny teknologi for å bedre sitt VA-nett. På Laksevågneset pumpestasjon har de oppnådd gode resultater ved hjelp av små, trådløse sensorer.

Ny teknologi som gjør vannettet smartere og selvforsynt med strøm

Nye systemer for overvåking av vannstrømmer med integrert turbinløsning, som produserer elektrisitet på steder uten strømtilgang. Systemene kan også hente ut strøm til andre formål på steder med stort overskuddstrykk.

Oslo går online for å redusere sitt vanntap

I Oslo går 35 prosent av drikkevannet tapt på vei fra vannverk til tappepunkt. En ny sanntids dynamisk modell av byens vannforsyning blir et viktig verktøy i arbeidet med å redusere lekkasjer. Tiltaket vil også kunne bidra til å løse de store utfordringene hovedstaden har på drikkevannssiden.

Vil suge kloakken ut av Munchmuseet

I 2020 åpnes nye Munchmuseet i Bjørvika for publikum. For å beskytte de mange kulturskattene i bygget for vannlekkasjer, har man valgt å bruke vakuumteknologi, der avløpsvannet suges ut av bygget og hvor man legger rørføringene i himlingen i stedet for i gulvet.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com