Kloakkutslippene var godt synlige i Nidelva. Et nytt avløpsrør er nå på plass og utslippene er stanset. Foto: Roger Pedersen, Trondheim kommune.

Boring og nytt rør ble løsningen på akutt kloakklekkasje

Reparasjonsarbeid under vann ville bli krevende, og var heller ingen garanti for flere lekkasjer. Løsningen på problemet med den ødelagte kloakkledningen i Nidelva ble derfor styrt boring og et helt nytt rør.

0

En dag i juni i fjor sprang spillvannsledningen som krysser Nidelva ved Stavne bru lekk, og tusenvis av liter med kloakk ble pumpet rett i elva. Utslippene var godt synlig for lokale laksefiskere, som ble bekymret for hva forurensningen kunne føre til.

Kommunens dykkere kunne konstatere at avløpsledningen, som lå under et tykt lag av grus og stein hadde pådratt seg et hull, noe som hadde vært et problem også tidligere.  Avløpsrøret, som ble lagt på 70-tallet var av duktilt støpejern, og hadde ikke tålt erosjon og korrosjon.

Bildet: Det nye røret som erstatter den ødelagte pumpeledningen ved Stavne bru i Nidelva er 120 meter langt. Her blir røret gjort klart for inntrekking under elva. Foto: Roger Pedersen, Trondheim kommune.

Prosjektleder i Trondheim Kommune, Lars Erik Hårberg, hadde allerede planer for å rehabilitere anlegget som den aktuelle pumpeledningen er tilkoblet. Dette skulle imidlertid skje først om 3-4 år. Spørsmålet om reparasjon eller utskiftning var derfor i praksis et spørsmål om tid og kostnader på både lang og kort sikt. Det hastet med å stoppe lekkasjene i Nidelva, og reparasjoner kunne muligens gjøres raskere og rimeligere enn å legge nytt rør.

– Vi undersøkte først muligheten for å reparere ledningen. Etter en samlet vurdering valgte vi likevel å legge nytt, for å slippe flere runder med lekkasjer og reparasjoner frem til et nytt permanent anlegg skulle komme i drift, sier Hårberg.

Olimbs operatører foran riggen som ble brukt til styrt boring under Nidelva. Fra venstre: Robert C. Mathson, Martin Sortland og Leif Dreier Engtrø. Foto: Roger Pedersen, Trondheim kommune.

Olimb Anlegg, som har spesialist på styrt boring og inntrekking av rør, reagerte kjapt da Trondheim Bydrift tok kontakt. Boreriggen som var nødvendig for jobben var i bruk i et annet prosjekt på Eidsvoll, men oppdragsgiver Huser Entreprenør AS som har et større VA-prosjekt for Eidsvoll kommune gav tillatelse til å ta ut riggen for å løse den akutte situasjonen i Trondheim.

Bare noen dager etter at lekkasjen hadde sprunget var Olimbs mannskap i gang med rigging og pilotboring under elva. Grunnforholdene var gode og raskt boret man piloten ferdig og sveiset klart røret, en 120 meter lang og i PE. Dagen etter ble røret trukket igjennom borehullet, side om side med den gamle . Dovre Entreprenør bisto også med mannskap og maskiner i operasjonen. Dagen derpå ble den massive riggen pakket ned og transportert tilbake til Eidsvoll.

Det er ikke ofte vi opplever at leverandører kan stille opp på så kort varsel, sier Lars Erik Hårberg, som hadde tett dialog med Olimbs operatører gjennom hele oppdraget. Både han og kollega Roger Pedersen er begge svært fornøyde med responstiden og samarbeidet med Olimbs mannskap, hvilket bidro til at den nye ledningen kom på plass raskere enn antatt.

Det nye røret er nå koblet på eksisterende avløpsanlegg, og kloakkutslippene i Nidelva er stanset.

Først blir det boret en pilot over elva. Når piloten er igjennom, rymmer man på tilbakeveien opp hullet til ønsket dimensjon, samtidig som røret blir etablert. Foto: Roger Pedersen, Trondheim kommune.