VA

VA

Nitrogengjødsling og konsekvenser for drikkevannskilder

Intensivert skogbruk for produksjon av biomasse – og dermed redusert bruk av fossile brensler og økt karbonbinding - er et sentralt tiltak i Norges overgang til et bærekraftig lavutslippssamfunn. Imidlertid kan tiltak innen skogbruket påvirke forholdene i grunnvann, innsjøer, vassdrag og kystområdene negativt. Effektene skogsintensivering har på vannkvalitet er fokus i et nytt forskningsprosjekt.

En ledning så lang som et maratonløp

Prosjektet innebærer å bygge ny hovedvannledning som skal sikre vannleveransene i Stavanger-regionen i fremtiden. Oppdragsgiver IVAR (Interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk) leverer blant annet drikkevann og renser avløpsvannet til alle eierkommunene på Stavanger-regionen.

Multiconsult kjøper Hjellnes Consult og Johs Holt

Multiconsult ASA har inngått en aksjekjøpsavtale om å kjøpe 100% av aksjene i selskapene Hjellnes Consult AS og Johs Holt AS. Etter planen vil aksjekjøpet fullføres i løpet av september 2017.

Vil hjelpe deg å se under bakken

Norkart vil visualisere vann og avløp ledningsnett i ny 3D-app. Lillehammer kommune stiller med data til prosjektet. Ideen kom etter lanseringen av et prosjekt i Border GO. To studenter er igang med arbeidet.

E6 fra Trondheim til Melhus skrider fram

Når nye E6 Sør mellom Trondheim og Melhus planlegges og bygges er Gemini-løsninger fra Powel Construction med og bidrar til framdriften. Veien skal sørge...

Strengere krav til å hente ut vann

Grunnvann utnyttes i stadig større grad her i landet, til for eksempel energibrønner. Lovendringen gir en regulering for grunnvann etter mønster av ordningen for vassdragstiltak.

Strekkfast universal repmuffe for alle rørtyper

Efas lanserer en enkel og hurtig reparasjonsmuffe i polypropylen for trykkrør. Muffen går til alle rørtyper og har rom for 4 mm avvik mellom rørdim. Jo høyere trykk, desto bedre tetning. Et langt forseglingsområde kompenserer for avstand mellom rørstussene.

Helstøpt jubilant med vellykket satsing på VA

Ulefos Jernværk er Norges eldste industribedrift, med 360 år bak seg i jernstøping. Etter hundre år med suksess innen ovnsproduksjon ble virksomheten på femtitallet rettet inn mot det offentlige rom, nærmere bestemt vann og avløp. Digitalisering og 3D-modellering har tatt produksjonen over i en ny dimensjon.

Biovac utvider sitt salgsteam med to

Biovac Environmental Technology AS utvider sitt salgsteam med to nye medarbeidere Thomas Gønlund, 39 år og bosatt i Østfold. Grønlund har bred erfaring fra entreprenørbransjen...

Gamlingen har fått nytt liv

Denne uken åpnet ordføreren det nye anlegget, med klipping av sløyfe og et spontant bad med klærne og ordførerkjedet på. Tilstede var 50 elever fra Tjensvoll skole, musikkorps, politikere og andre som har bidratt til det nye flotte badeanlegget.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com