VA-rør brukes som ventilasjonskanaler

0
Kolbotn kulturhus får lagt sine ventilasjonskanaler før alt annet.

– Det hele startet med at man ikke hadde noe valg. Det var bygg som skulle restaureres og det var ikke plass. Man plasserte derfor den volumkrevende delen av ventilasjonanlegget i grunnen utenfor bygget. Etter 1990-tallet spredte praksisen seg til arkitektmiljøer, og siden har det åpnet seg veldig. Ikke alle er klar over at f.eks. Operaen i Bjørvika har valgt en slik løsning, sier Christian Larsson ved Uponor Infras fabrikk i Fristad, rett utenfor Borås. Sammen med sine konstruktører og produksjonsavdeling leverer Larsson stadig flere ferdige skreddersydde pakker med ventilasjonskanaler for plassering i grunn.

Christian Larsson og Marcus Winberg ved Uponor Infras fabrikk i Fristad sjekker framdriften mot tegninger.

Økonomi
Rommet er dyrebart i moderne bygg. Det er høye krav til luftvolumer som skal sirkulere og særlig hovedkanaler for distribusjon krever enormt med plass.

– En horisontal kanal er på mange måte et ubekvemt innslag i et bygg, den krever mye av rommets høyde hvis den da ikke skal være synlig. Jo større bygg, desto mer aktuelt er det derfor å legge ventilasjon i grunnen og så gå derfra med vertikale kanaler, forklarer Larsson.

En viktig fordel med å legge ventilasjon i grunn er dermed at man får mer ut av den ofte begrensede plassen som er til rådighet. Ofte er det begrensninger på byggehøyde og plass forøvrig i terreng. Kostnaden på nybygg skyter i været og alt areal som kan utnyttes er mer verdifullt dersom det kan brukes på rom som kan gi inntekter.

– Mange tenker kanskje ikke på at ventilasjonsanlegget legger beslag på enormt med plass, men ser man nærmere på det er det faktisk veldig lønnsomt å legge mest mulig i grunnen. Det er etterhvert hovedargumentet, selv om begrensinger i bygg som skal oppgraderes også er en utløsende faktor, sier Larsson.

Fra Haugen skole i Oslo hvor man har lagt ventilasjonskanalene i grunnen.

Restaurering
I forbindelse med restaurering av historiske bygg har man ofte ikke noe alternativ, dersom man da ikke skal akseptere store bygningsmessige endringer og tapte rom og flater. Derfor valgte blant andre Undervisningsbygg å legge ventilasjon i grunn og hele ventilasjonsanlegget i eget hus utenfor bygget da man nylig restaurerte Haugen Skole i Oslo.

Målet med restaureringen var å føre skolen så langt som mulig tilbake til sin originale form. Dette er en del samfunnsoppgaven Undervisningbygg har tatt på seg for å bevare bygg med særegen arkitektur fra ulike tidsepoker.

– Vi ser stadig oftere at kanaler legges i bakken utenfor bygget, det er ofte en utmerket løsning, det finnes ferdige tilpassede elementer for isolering av kanalene i slike tilfeller, det er litt uvant å tenke på men en meget fordelaktig løsning, sier Larsson.
Andre eldre signalbygg som har fått en slik løsning er Stockholms Stadsmuseum og Malmø Art Museum. Av nye bygg som kan nevnes er Kolbotn Kulturhus og Hotel Post i Gøteborg.

VA-rør
En av grunnen til at Uponor Infra har hatt suksess med sine leveranser er at man har en rørkvalitet som nettopp er velegnet til denne anvendelsen.

– Uponor Infra hadde som ambisjon når man tok fram Ultra Rib 2® å skape verdens beste ribbede spillvanssrør. Røret er utviklet for største tetthet, sikkerhet og styrke samt klarer doble krav mot Nordic Poly Mark for tetthet, deformasjon och slagfasthet. Røret har en bevist livslengde på mer enn 100 år. Med tanke på at de marklagte ventilasjonsrørene normalt skal ligge der under hele byggets levetid er det naturligvis viktig at det er holdbart, sier Larsson. Ventilasjonsrør produseres i en lyseblå farge, nettopp for å markerer at det handler om ventilasjon. I tillegg til selve røret leverer man også ferdige utformede løsninger på inntak- og avkasttårn, som er kompatibelt med resten av systemet. Alle anlegg blir tegnet og konstruert ved fabrikken i Fristad, og transportavstanden til sentrale Østland er derfor svært kort.

– Ofte får vi enkle skisser til hvordan løsningen er forespeilet. Basert på eksisterende tegninger og krav om dimensjoner tegner vi det hele ferdig for kunden og produserer det ferdig til montasje, forteller Larsson.