Gjør to kontrakter om til en

0
Marianne Nærø er prosjektleder for fv. 659 Nordøyvegen, Møre og Romsdal (Bilde: Knut Opeide, Statens vegvesen)

Begrunnelsen for dette valget et ifølge  prosjektleder Marianne Nærø i Statens vegvesen at det dermed blir en entreprenør som skal håndtere all byggingen på prosjektet.

– Det gjør at entreprenøren som får kontrakten kan optimalisere driften og drive mer rasjonelt enn om det hadde vært o entreprenører. Dermed få vi også alle tre tunnelene i samme kontrakt og entreprenøren kan drive vekseldrift ut fra det de vurderer som mest effektivt, fortel ler prosjektlederen.

En kontrakt gir også mindre utfordringer med logistikken på Fjørtofta, der grensen mellom kontraktane opprinnelig var tenkt. Entreprenøren kan planlegge bruken av ferga og trenger mindre areal til blandt annet riggområdet på øya enn om to entreprenører konkurrerte om kapasitet og plass.

Dermed blir dette oppgavene på hovedkontrakten på Nordøyvegen:

  • Lepsøybrua, 800 meter lang høybru fra Skjeltene på fastlandet over skipsleden til sjøfyllingen mot Lauka og Hestøya.
  • Laukebrua, en 109 meter lang bru som ligger rett sørøst for Lauka og Lisjelauka.
  • Hamnaskjersundbrua, en 200 meter lang bru som ligger i Hamnaskjersundet.
  • Haramsfjordtunnelen fra Hestøya til Austnes, 3500 meter.
  • Nogvafjordtunnelen, fra Longva på Flemsøya til Fjørtofta, 5730 meter.
  • Fjørtoftfjordtunnelen, fra Fjørtofta  til Myklebust på Harøya, 3680 meter.
  • Burbergtunnelen, miljøtunnel på Fjørtofta 170 meter.
  • Veg på sjøfylling over Lepsøyrevet, totalt 2735 meter.
  • 3100 meter ny veg over Fjørtofta.

Nordøyvegen vil etter det siste overslaget koste nær 3,5 milliarder 2017-kroner, og er det største fylkesvegprosjektet som Møre og Romsdal noen gang har bygget.