Ingun Tryland har blitt ansatt i en 2-årig prosjektstilling i Norsk Vann.

Ingun Tryland er på plass hos Norsk Vann

Skal koordinere vannbransjens teknologiutviklingsarbeid:

0

Ingun Tryland har blitt ansatt i en 2-årig prosjektstilling til koordinering av vannbransjens teknologiutviklingsarbeid i Norsk Vann.

Det skriver organisasjonen på sine hjemmesider.

Vannbransjen skal levere nok, rent og sikkert vann, transportere og behandle avløpsvann på en hygienisk og miljømessig god måte, samt utnytte ressursene på en bærekraftig måte. Til dette trenger vi å utvikle løsninger og teknologi for fremtidens utfordringer, slik at innbyggerne får levert bærekraftige og kostnadseffektive tjenester. Bedre koordinering av vann- og avløpssatsningen i kommuner og interkommunale selskaper er et sentralt virkemiddel for å oppnå dette.