Infrastruktur

Infrastruktur

Kjeftsluk og regnbed svelger unna i Drammen

Når det regner som verst er det viktig å få vannet vekk fra veibanen. Med nytt kjeftsluk og smart regnbed har man prøvet ut en ny og bærekraftig løsning i byens paradegate, der man også forsker på ulike veksters trivsel og toleranse.

Stadig flere velger lue og skjerf til vannkummen

Trenden med å kropps-isolere kummer brer om seg. Særlig i hyttefelt og fjellområder velges stadig oftere en løsning der man monterer isolerende kappe og lokk på vannkummen. Flere rådgivere spesifiserer nå også isolerende kappe på kummene man tegner ut.

Grunne overvannsløsninger til Trandum

På Trandum, nordøst for rullebanene på Oslo Lufthavn Gardermoen, har Forsvarsbygg et teknisk verksted. Der ivaretas et betydelig antall tunge kjøretøy, og der er det store betongareal, som utsettes for tunge laster. I disse dager monteres et nytt grunt overvannssystem på parkeringsarealet til personalet.

Mer fleksible løsninger for overvann vinner terreng

Fordrøyning av overvann er som regel langt billigere enn å bygge et eget nett. EcoBloc fra Graf er et system som vinner terreng i Norge innenfor bygging av fordrøyningsbassenger i grunnen. Systemet består av mindre enheter, som gir større frihet i bygging og bedre utnyttelse av plassen. Nylig ble EcoBloc tatt i bruk ved Rema 1000 lager på Vinterbro.

Starter umiddelbart med arbeidet på ny vannforsyning for Oslo

COWI og Asplan Viak er Multiconsults samarbeidspartnere på et av de største VA-prosjektene i norgeshistorien. 

Norges største totalentreprise innen veibygging

Det historiske spadetaket på E39-prosjektet til Nye Veier ble tatt tirsdag, og det var samferdselsministeren som fikk æren av å igangsette arbeidet.

Nabovarselet kan nå gjennomføres digitalt

Nabovarsling i forbindelse med en byggesak er en tidkrevende og kostbar øvelse – og mye manuell jobb må gjøres for å kunne sende naboene varsel. Norkart har nylig lansert en løsning som skal hjelper deg å finne hvilke naboer som skal varsles.

Flere spør etter sluk til både blå og grønne tak

Grønne tak bidrar til forsinket avrenningen under styrtregn, bedre isolasjon, samt luftrensning og berikelse av biologisk mangfold. Blücher opplever nå økt etterspørsel etter effektive slukløsninger for grønne tak, og har utviklet en ny spesialløsning som de allerede merker stor interesse rundt.

Før var det veldig mye klipping og liming

Ny fylkesvei 704 mellom Røddekrysset og Tanem i Klæbu bygges av Søbstad entreprenør og prosjekteres av Statens vegvesen. Søbstad vant kontrakten på 185 millioner kroner i konkurranse med åtte andre entreprenører.

Utvikling og forenkling av gategods

For å møte nye behov og etterspørsel i markedet har Furnes Jernstøperi de siste årene lagt mye ressurser i produktutvikling og design. Ved siden av innovasjon har standardisering av produktutvalget gjort det enklere både for kunde og for Furnes selv.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com