Målet for satsingen på kompost er blant annet landbruket i Indre Østfold

Veas etablerer lukket kompostanlegg

Veas Marked planlegger etablering av et lukket komposteringsanlegg på 13.000
kvadratmeter – Kompostverket – på Henningsmoen ved Slitu i Indre Østfold
kommune. 11. oktober vedtok generalforsamlingen i Veas Marked å gå videre med
denne investeringen.

0

Kompostverket etableres midt i Norges største landbrukskommune og kornkammer. Veas-jord som jordforbedrings- og kalkprodukt har lang tradisjon i denne regionen, og produktet er godt kjent i Veas’ kundekrets. Nå skal Veas Marked utvikle nye jordprodukter. 

– Investeringsbeslutningen er en milepæl for Veas Marked, sier daglig leder, Per Torp. Kompostverket skal tilby en fremtidsrettet og forutsigbar biorestbehandling til aktører i VA-bransjen. 

Veas Marked ønsker å bygge den mest moderne fabrikken i sitt slag, med et effektivt luktrenseanlegg. Anlegget skal ikke være til sjenanse for lokalmiljøet, og i festeavtalen med grunneier forplikter Veas Marked seg til å unngå lukt. 

Endringer i klimaet, med milde og nedbørrike perioder, gir store utfordringer i distribusjonen av biorest til landbruket. Forslag til nye gjødselvareforskrifter og strenge krav til lokal lagring og bruk, skaper behov for nye tekniske løsninger. Det etableres et trygt og sikkert leveransested for VA-bransjen der biorest kan hygieniseres, raffineres og prosesseres etter kundens krav. 

Veas er i sluttfasen med å bygge et lukket beredskapslager for mellomlagring av biorest på 3.000 kvadratmeter som skal benyttes når det ikke er mulig å levere direkte til bonden. Kompostverket vil overta beredskapslagerets rolle når det settes i drift våren 2023. 

Veas (Vestfjorden Avløpsselskap) er Norges største renseanlegg og eies av kommunene Oslo, Bærum og Asker. Avløpsvann fra eierkommunene, tilsvarende 835.000 personer, blir transportert via Veas-tunnelen til renseanlegget på Bjerkås i Asker. Ressursene som hentes ut av avløpsvannet videreforedles og utvikles til nye produkter i Veas Marked AS, et datterselskap av Veas.