Kostnadsøkning kan true nye veiprosjekter

0
Under Arendalsuka vil problematikk om kostnadsøkning bli diskutert.

Nasjonal transportplan er en svært ambisiøs plan med en ramme på mer enn 1.000 milliarder kroner. Nå antyder en rapport fra Oslo Economics  at de reelle kostnadene kan bli langt høyere. Mange lokalsamfunn som forventer nye veier kan risikere å bli skuffet.

– Kostnadene for samferdselsprosjekter øker ofte betydelig fra de første gang blir omtalt i Nasjonal transportplan til de er ferdig planlagt og klare til bygging. Om kostnadene i planfasen fortsetter å øke tilsvarende kommende år, vil vi ikke få de veiene fremover som vi er forespeilet. Dette gjelder selv om Stortinget skulle bevilge midler tilsvarende rammene til Nasjonal transportplan, advarer seniorøkonom Eirik Nøren Stenersen i Oslo Economics.

– Bygg- og anleggsbransjen er svært bekymret for denne svære kostnadsveksten. Forsetter dagens utvikling, er det en rekke varslede veiprosjekter som sannsynligvis ikke vil bli gjennomført. Disse kostnads­økningene kommer allerede i planleggingsfasen, og det er en utfordring som politikerne må på banen for å løse, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

– Vi mener det er mulig å bygge disse veiene billigere, eksempelvis har Nye Veier AS klart å redusere kostnadene i sine prosjekter med rundt 20 prosent. Vi stiller gjerne opp og bidrar til å at vi får mer vei for pengene. Blant annet kan større prosjekter, bruk av totalentrepriser og ikke minst tidlig involvering av entreprenørene for å finne innovative løsninger gi betydelig lavere kostnader, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

Oslo Economics’ rapport lister opp de 15 veiprosjektene i transportplanen som ikke er fullfinansiert og dermed vurderes som mest truet. Dette er blant annet E18 i Asker, E39 Ålesund-Molde og E6 Levanger-Steinkjer. Rapporten er bestilt fra Veidekke og Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA). Hele rapporten ligger vedlagt.

Rapporten vil bli diskutert på Arendalsuka der samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, sentrale politiske representanter og ledere fra byggenæringen deltar.

OE-rapport 2017-41 – Veisatsing eller kostnadsøkning