Nyheter

Nyheter

Overvann og flom i fokus på VA-Messen

Klimaet er i endring og stadig forekommer ekstremvær med store nedbørsmengder. Dette skaper utfordringer med flom og håndtering av overvann, også på svært trafikkerte veier og områder. Med økende regnvær må vi sørge for at vi er skodd for å kunne ta unna alt overvannet som følger.

Sikrer drikkevann med nødstrøm på pumpestasjoner

Pumpestasjonene rundt drikkevannskilden Jonsvatnet står grisgrendt til, og ved eventuelle strømbrudd kan sumpene flyte over. Nå sikres de med nødstrøm og mer bufferkapasitet. Dermed oppnår man bedre sikkerhet mot forurensing av drikkevannskilden.

En historisk mulighet i VA

Det som i verste fall kan bli en bratt avgiftskurve for Mossingene kan i stedet bli et eksempel på interkommunalt samarbeid av historiske dimensjoner. Etter at en blå bølge i forrige kommunevalg skyllet innover fjorden har man nå mange blå ordførere på begge sider. Men kan de bli enige?

Norsk prosess fyller tredve

I år er det 30 år siden det aller første Moldeprosessanlegget ble satt i drift. At prosessen med tid og stunder skulle slå igjennom på de aller største vannverkene, var det ikke mange som så for seg i starten.

Vannverk kreves for løsepenger

Det britiske vannforsyningsselskapet Southern Water melder personopplysningene til en rekke av kundene deres ble stjålet av en løsepengegjengen som angrep systemene deres i januar 2024.

VA-Messene vokser videre

Årets mobile møteplass for VA-bransjen fyller stadig større arenaer. I år kommer man med flere utstillere enn noen gang og det er Kristiansand, Stavanger, Oslo og Trondheim som man skal innom for en dag. Påmeldingene har allerede begynt å ta seg opp og man forventer som vanlig en god økning i fra fjoråret.

Opp fra 1,6 til 2,3 milliarder

Etter at Fredrikstad ikke ønsket et gjensidig samarbeid med Sarpsborg har man stadig måttet revidere kostnadene. Høsten 2022 økte prisanslaget for renseanlegget med nærmere 400 millioner, fra 1,63 milliarder til drøye 2 milliarder (2,015 milliarder). Dette inkluderte prisregulering frem til 31.12. 2022. Nå er summen oppe i cirka 2,3 milliarder og det er usikkert om det stopper der.

Kan spare 1-2 milliarder 

Ved å gå i samarbeid med Vestfold vil Movar kunne redusere sine investeringer med mellom 1-2 milliarder kroner. I tillegg kommer årlige besparelser i driften på mange millioner. Spørsmålet er bare om politikerne på begge sider av fjorden klarer å bli enige.

Sparer 1300 liter drikkevann pr dag

Kollektivboligen Röda Oasen i Malmö er den første svenske flermannsboligen som bruker renset overvann fra det kommunale hovedledningen til vask og toalett. Teknologien som brukes for å rense vannet er en membranrensing som gjør vannet fritt for bakterier og partikler. Løsningen sparer 475.000 liter drikkevann i løpet av et år.

Ormen Lange er fylt opp

For seks år siden ble den første konferansen arrangert i Sandefjord under samme vignett. Den gode oppslutningen og de tydelige tilbakemeldingene har inspirert til å gjenta øvelsen, nå blir den enda større og i Tønsberg. Utstillerområdene er fullbooket, og stadig flere hotellrom fylles opp. Målet om 400 deltakere er allerede i syne. 
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com