Nyheter

Nyheter

Ulovlig anskaffelse for fjerning av forurenset bark

Vesfn kommune gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for fjerning av forurensede masser. Leverandøren kommunen valgte skulle ha vært avvist fra konkurransen på grunn av manglende kvalifikasjoner. Kofa konkluderte med at kommunen har brutt reglene.

EU ønsker innspill om materialer for drikkevann

Europakommisjonen ønsker innspill til regler om hygienekrav til materialer som kommer i kontakt med drikkevann

Avløpsdirektivet gjennom rådet

Rådet for den europeiske union har nylig hatt til behandling kravene til rensing av urbant avløpsvann, som er til revidering i EUs avløpsdirektiv. En enighet om deler av innholdet i hvordan direktivet om urbant avløpsvann kan bli endelig utformet ble nådd. Definisjonen på hva som er et tettsted, de enkelte lands frihet til å tillempe kravene, energikrav til driften og frister for når kravene i direktivet kan tre i kraft ser ut til å endres.

Første kursdag på vannsenteret

Nylig har en gruppe deltakere på Norsk Vanns driftsoperatørkurs for VA-transportanlegg fått en "tjuvstart" på kursvirksomheten på senteret. Byggingen av VA-infrastrukturen åpner helt spesielle pedagogiske muligheter, og gir den praktiske opplæringen en ekstra dimensjon. 

La myrene ligge i fred uten fiktive klimatiltak

Flere og flere har fått øynene opp for myras unike egenskaper, og særlig dens enorme karbonlager. Punktering av myrer, eksempelvis gjennom deponering og drenering, medfører at myra mister vanninnholdet sitt og kontakt med luft gjør at det organiske innholdet brytes raskere ned. Det er i denne prosessen at kjenningen CO2 oppstår.

Ålesund velger Moldeprosessen

50.000 mennesker i Ålesund har bare en drikkevannskilde og i dag har hatt kun et anlegg til å behandle vannet derifra. Det er sårbart og en stor risiko. For å sikre folk rent drikkevann startar kommunen nå arbeidet med å bygge et nytt anlegg med vannbehandling, pumpestasjon og nye vannledninger.

Stavanger best forberedt på ekstremvær

Ekstremværrapporten 2023 avslører store forskjeller i hvordan norske kommuner ligger an i det viktige klimatilpasningsarbeidet. Færre kommuner skårer dårlig, men én av ti har ikke påbegynt arbeidet. - Svært urovekkende, sier konsernsjefen i Nordens største forsikringsselskap.

Døgnåpne slamkiosker på Ringerike

Transportørene kan nå levere septikslam, fett og renseslam til alle døgnets tider ved selvbetjente slamkiosker. På samme vis kan man hente ut hygienisert slam, stabilisert slam og teknisk vann. Registrering med ID-nøkkel og digital mengdemåling gir nøyaktige data om tid, sted, type medie og over hvem som leverer/henter hva.

Mer praktisk enn noen gang

Store grupper av VA-utførende fra kommunene øst i Viken kjente sin besøkelsestid. Nysgjerrige entreprenører var også ute etter å lære og se det nye som ble vist fram av løsninger. Tradisjon tro inviterte Brødrene Dahl til den årlige Praktiske Dag i det gamle fjøset på Kalnes Videregående skole i Sarpsborg.

Nytt styre, ny styreleder og ny daglig leder

Etter 20 år som daglig leder i VVP sender Bjarne Haugland stafettpinnen videre til Terje Røising, men fortsetter ut året som senior konsulent. VVP vil også kunne bruke Bjarne på utvalgte prosjekter i årene fremover.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com