VA

VA

Grunne overvannsløsninger til Trandum

På Trandum, nordøst for rullebanene på Oslo Lufthavn Gardermoen, har Forsvarsbygg et teknisk verksted. Der ivaretas et betydelig antall tunge kjøretøy, og der er det store betongareal, som utsettes for tunge laster. I disse dager monteres et nytt grunt overvannssystem på parkeringsarealet til personalet.

Holder fagtreff under reell tunnellering

Olimb Anlegg gjennomfører i disse dager en tunnelering for fremføring av et nytt overvannsrør i dimensjon Dy2400mm under Sarpsborgveien RV111 rett syd for E6 utenfor Sarpsborg. Interesserte som jobber med vei, vann og avløp er invitert til anleggsstedet mandag 26. november for å se og lære om metoden.

Foreslår mer rettferdige tilnærminger til overvann

Overvannsløsninger som ikke kun handler om å legge rørledninger bør tas i bruk i større grad, og det bør gis rom for fleksibilitet og lokale tilpasninger. Samfunnsøkonomien i tiltakene bør vurderes og høyere kompetanse i kommunene etterspørres. En større andel av kostnadene bør overføres til private fra kommunene.

Store Langsjø vannverk installerer UV

Aurskog-Høland kommune har to vannverk som forsyner 12 700 innbyggere. De fleste abonnentene er tilknyttet Store Langsjø vannverk, som nå har installert UV-anlegg.

Goodtech bestrider krav fra Kristiansand kommune

Odderøya renseanlegg bygges ut for 450 millioner kroner. Det er et viktig miljøprosjekt som håndterer avløp både fra Vennesla og Kristiansand. Nå har Kristiansand Kommune og Goodtech røket uklar om en stor kontrakt i forbindelse med rensanlegget.

IVAR anmeldt for organisk utslipp

Fylkesmannen i Rogaland har anmeldt IVAR og T. Stangeland Maskin for å ha lagret kompost slik måte at det medførte et ukontrollert, utslipp til Kvernhusbekken i slutten av oktober.

Mer fleksible løsninger for overvann vinner terreng

Fordrøyning av overvann er som regel langt billigere enn å bygge et eget nett. EcoBloc fra Graf er et system som vinner terreng i Norge innenfor bygging av fordrøyningsbassenger i grunnen. Systemet består av mindre enheter, som gir større frihet i bygging og bedre utnyttelse av plassen. Nylig ble EcoBloc tatt i bruk ved Rema 1000 lager på Vinterbro.

Lillehammer kommune bygger nytt vannverk

Lillehammer vannverk skal bygge nytt og flomsikkert vannverk. Antatt pris på prosjektet er beregnet til rundt 270 millioner kroner. Torsdag 15.11.18 var det oppstartsmøte for prosjektet.

For små oljeutskillere overbelaster VA-nettet

Standard tekniske krav til oljeutskillere er ofte ikke tilstrekkelig for å få en løsning som virker i praksis. Dessverre installeres derfor altfor ofte undermåls løsninger. Dette fører til uheldige og skadelige utslipp til avløpsnettet.

Avrenning fra kompost fører til forurensning av vassdrag

Komposthaugen til IVAR ga betydelig avrenning av forurenset vann til lokalt vassdrag. Naboer stiller nå spørsmål om IVARs håndtering av organisk avfall er forsvarlig og om Miljøvernavdelingen i Rogaland kan ha godkjent praksisen.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com