VA

VA

Ny sjef i rørfornying

Geir Jensen blir ny daglig leder i Olimb Rørfornying. Geir Jensen kom fra jobb som leder i Sundt Air. Ledelsen i Olimb Rørfornying Holding AS er uendret. Olimb Rørfornying rehabiliterer både offentlige vann- og avløpsledninger og inn- og utvendige rør for privatpersoner. De siste årene har det vært en markant økning i begge markeder.

Norge sløser stort med vannressursene

Myndighetene har ikke gjort nok for å redusere lekkasjer og fornye ledningsnettet for drikkevann, viser Riksrevisjonens nye undersøkelse. 30 prosent av det rensede drikkevannet i Norge lekker ut av rørene. Slik var det også i 2014 da det kom nasjonale mål om å redusere lekkasjene og fornye vannledningsnettet.

Tar solkongens rør på signingsferd

Støpejernsrørene fra Versailles er et yndet forbilde blant VA-fagfolk over hele verden. Versailles er et av de tidligste eksempler vi kjenner på bruk av rørledning som flytter vann under trykk. Dette er fra førindustriell tid, der vann ellers ble flyttet i kanaler, akvedukter og rør av uthulede trestokker.

Vurderer fullskala rensing av legemidler i avløpsvann

Etter en lengre vellykket testperiode skal Strømsund kommune nå vurdere om man skal gå videre med å investere i fullskala rensing av legemidler i avløpsvann. Metoden de har testet heter elektro-perokson og er en ny renseprosess og en såkalt avansert oksidasjonsprosess (AOP). På grunn av det bruker Envix-systemet kun strøm, luft og vann. Forskning viser at utslipp av legemidler har forårsaket opphoping i naturlig dyreliv med blant annet hormonforstyrrelser og adferdsendringer hos fisk. EU har varslet krav på sikt.

Gruvebyen legger til rette for utvinning av fosfor og nitrogen

Selve renseteknologien er det selskapet Biowater Technology og underleverandør Hias How20 som står for. Førstnevnte selskap har base i Tønsberg, er ekspert i biologisk rensing og har levert løsninger til prosjekter i mange ulike land. Hias How2O leverer biologisk fosfor- og nitrogenfjerning med den patenterte Hias-prosessen.

Ønsker ny giv for gjenvinningsmasser

Byggeråstoff er essensielt for all samfunnsutvikling. Fremtidens behov er økende. Samtidig er tilgangen på jomfruelig masse stadig minkende og fra et bærekraftperspektiv er det fornuftig å jobbe for sirkulære løsninger.

Gode resultater med GAK og BAK

Å ta i bruk et fjerde rensetrinn for å hindre utslipp av mikroforurensninger, som er forsøkt ved to svenske renseanlegg har gitt gode resultater. Diklofenak er renset til 98 prosent.

Ikke pokka nødt til å bruke så mye pukk

Bruk av lokale masser og en mer bevisst holdning til bygging av grøfter kan redusere bruken av pukk betraktelig. I noen tilfeller er pukk unødvendig, hvis man har egnede og kontrollerbare masser som lar seg komprimere. Velger man en rørtype som har høy ringstivhet kan det være enda mer å spare.

VA Messene vokser videre

Det er allerede flere utstillere og flere påmeldte enn noen gang til årets vandremesse innnenfor VA bransjen. Formelen er den gode gamle: Fire byer får besøk av landets ledende leverandører som vil vise fram varene. Det blir tid til å slå av en fagprat med både de lokale representantene og de tekniske tungvekterne hos leverandør. Fagseminarene har både regional og nasjonal relevans.

Entec Brimer styrker seg på kompositt

Entec Brimer blir eier av selskapet Compocean i Bærum, som er eksperter på kompositt-konstruksjoner. Entec Brimer har spesialisert seg som produsent av tanker, høydebasseng og oppdrettsskar i kompositt.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com