VA

VA

Sparer energi med nanobobler

Karlskrona kommune er nå den første i Sverige som bruker nanobobler i prosessen for å rense avløpsvann. De 0,00001 millimeter små luftboblene skal gi en mer effektiv renseprosess som krever mindre energibruk. Nanoboblene hjelper på ulike måter i de ulike trinnene.

Fem kommuner går videre

Et felles renseanlegg i Tønsberg kan bli en realitet. Alle de fem kommunene har vedtatt å videreføre arbeidet i en videre utredning for valg av mulig konsept (KVU). Arbeidet er i gang og skal ferdigstilles første kvartal 2025. Et nytt anlegg kan dermed være i drift allerede i 2031.

43 kommuner får nitrogenstøtte

Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er under sterkt press. En av hovedårsakene er forurensning fra landbruk, avløp og industri, med for stor tilførsel av næringsstoffene nitrogen og fosfor og ulike miljøgifter.

Bygger ny sentral avløpsrensing

Det regionale avløpsrensesystemet Maxima skal håndtere avløpsvann fra 700 000 mennesker sørvest i Skåne. Det er en nødvendig og stor satsing som gjør at flere mennesker kan bo og jobbe i regionen. VA SYDs forbundsråd sender nå ut en investeringsavtale til deltakerkommunene Burlöv, Lomma, Lund og Malmö.

En tøff, allsidig problemløser

Den egner seg for de fleste forhold, trenger liten plass og tåler de fleste typer væsker. Godt beskyttet og vanntett jobber den i en mannsalder uten ettersyn. Hils på mr. spjeldventil Closed Bonnet.

Vil styrke forsvaret av VA-installasjoner

Biden-Harris administrasjonen ønsker å styrke både føderale og statlige innsatser for å fremme cybersikkerhetspraksis i VA-sektoren, å diskutere prioriterte hull i denne og understreker at behovet er stort for for at stater og vannsystemer gjennomfører umiddelbare tiltak.

Lederskifte ved Veas

Styret i Veas har, etter en grundig prosess, ansatt Kjetil Wang-Hansen (45) som ny konsernsjef etter Ragnhild Borchgrevink. Wang-Hansen har fungert i stillingen siden november 2023.

Kysten perfekt for sjøledninger

Høyere krav til avløpsrensing presser fram rasjonalisering og samarbeid. Det foregår derfor mange prosjekter parallelt som omhandler overføringsledninger for avløp til sentrale avløpsrenseanlegg. Totalt skal det i følge rådgivningsfirmaet Kepla være snakk om over 100 kilometer med overføringsledninger og 8-10 pumpestasjoner bare til ett av de.

Nitrogenrensing via sjøledninger i Oslofjorden 

Både hele Frogn kommune og deler av Asker kommune skal koble seg til Veas renseanlegg på Slemmestad, som allerede har velfungerende nitrogenrensing. Det hele løses med totalt 23 kilometer sjøledning. Avtalen innebærer at 30 000 innbyggere i to kommuner får en framtidsrettet løsning for avløpsrensing og reduserer utslipp. Total investering er 367 mill kr (Asker 194 / Frogn 173 mill).

Forsker på resistens i avløpsvann

Nytt forskningsprosjektet skal se nærmere på antibiotikaresistente bakterier og hvordan avløpsvannet som slippes ut fra renseanleggene kan inneholde bakterier som samler seg i såkalt biofilm på plast i havet.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com