Utstyret brukes særlig til å styre tilbakespyling av drikkevannsfiltre i vannverk.

Ny versjon av Optisys for måling av turbiditet

Krohne lanserer en ny versjon av en velprøvet analyseenhet for overvåking av turbiditet. Selv om Optisys Tur 1060 deler komponenter med sin forgjenger Optisys Tur 1050 og kan ettermonteres har selve enheten blitt fullstendig redesignet og forbedret. 

0

Den nye versjonen har bedre brukervennlighet, ikke minst på grunn av piltastene, enkel oppstart og drift uten spesielle forkunnskaper. For fleksibel bruk kan måleområdet tilpasses i henhold til applikasjonen.

– Den kan kalibreres med gjenbrukbare kalibreringskuvetter på mindre enn 5 minutter, forteller produktsjef Øystein Lunde hos Krohne.

Enheten er spesielt rettet inn mot kvalitetsovervåking av drikkevann, og særlig til overvåking av vannstrømmer i forbindelse med tilbakespyling av drikkevannsfiltre.

– Ved filterspyling skal filterne tømmes for slam. Selve tilbakespylingen skjer i dag automatisk, og det er viktig å optimalisere driften, noe som kan oppnås dersom man har nøyaktige måleystemer, som forteller når tilbakespylingen kan stoppe og når filterne er kommet igang. Vi har fått gode tilbakemeldinger på dette utstyret, det brukes ved vannverk allerede, sier Øystein Lunde hos Krohne.

Foruten drikkevann er andre anvendelsesområder for det optiske systemet for turbiditetsmåling i kjølevannskretser og avsaltingsprosesser. Et viktig trekk ved teknologien er rask responstid, enkel kalibrering og automatisk rengjøring.

– Systemet er naturligvis koblet til driftsstyringen i anlegget, i tillegg lagres  måledata opptil ett år, og dataoverføring skjer via USB, som er en anvendelig og åpen standard, sier Lunde.

Det nye analysesystemet benytter 90 ° spredt lysprinsipp og er kompatibelt med US EPA 180.1 og EN ISO 7027. Den leveres med 4 … 20mA og Modbus RS485-kommunikasjon, og har forbedret brukervennlighet, rask responstid, enkel og kostnadseffektiv kalibrering, datalogging og lavt vedlikeholdsbehov. Systemet har altså en integrert datalogger for lagring av måleverdier og de siste fire kalibreringene. Disse kan akkumuleres i opptil ett år, avhengig av valgt loggingsintervall mellom 1 – 60 minutter. Kalibreringsdata og loggede data kan både lastes ned via USB-grensesnitt.

Optisys Tur 1060 har ifølge produsenten det laveste vedlikeholdsbehovet på markedet på grunn av lang levetid på lyskilde og automatisk rengjøring med ultralyd av målekuvetten. Dette sørger for minimal slitasje, høy langtidsstabilitet og lite nedetid.

KROHNE er markedsleder og komplett leverandør av teknologi og utstyr for måling av strømning, massestrøm, nivå, trykk og temperatur samt analytiske parametere. Stiftet i 1921 og med hovedkontor i Duisburg, Tyskland, sysselsetter selskapet over 3700 mennesker over hele verden og er til stede på alle kontinenter. KROHNE står for innovasjon og maksimal produktkvalitet og er en av markedslederne innen industriell prosessmålingsteknologi.