Prosjektleder Runar Ranheim (t.v.) i Consto og prosjektleder Morten Almendingen i Nittedal kommune under arbeidet med Slattum pumpestasjon.

Skrivefeil i anbud kan koste Nittedal 14,4 millioner

Consto Anlegg Øst vant konkurransen om å bygge Slattum pumpestasjon med et pristilbud på 18,7 millioner kroner. Sluttregninga fra Consto har kommet på 50,8 millioner, men Nittedal kommune vil ikke betale.

0

Det brygger til strid om hvor mye Slattum pumpestasjon skal koste og partene står langt fra hverandre.

– Vi har gått grundig gjennom alle arbeidene og krever at regninga reduseres med omlag 25 millioner kroner, sier rådmann Finn Christian Brevig i Nittedal kommune til bladet Varingen.

Kommunen har sendt brev til Consto Anlegg Øst, som bygde pumpestasjonen og i brevet hevdes blant annet at man har utnyttet en opplagt skrivefeil i konkurransegrunnlaget som konsulentselskapet Cowi laget på oppdrag for kommunen.

I grunnlaget står det at entreprenøren må levere 1,5 tonn leirmasser til godkjent tippsted fra utgravinger på pumpetomta. Riktig mengde skulle vært nærmere 5.700 tonn, altså 3.800 ganger så mye.

I sitt anbud har Consto ført opp en pris på 1.233 kroner per tonn å levere leirmasser.

Til VAnytt har Consto Anlegg Øst tidligere påpekt at man har funnet uforutsette mengder asbest under utgraving av tomta.

I følge Varingen hevder kommunen at entreprenøren har utnyttet en opplagt skrivefeil i konkurransegrunnlaget. Consto kan på sin side dokumentere at de har levert 11.639 tonn masser. Med utgangspunktet i pristilbudet på 1.233 kroner per tonn, gir dette en samlet pris på 14,4 millioner kroner.

Kommunen mener riktig menge skulle vært 5.729 tonn og riktig pris 178 kroner per tonn, som gir 1,0 million kroner.

– Vi forholder oss til kontraktsgrunnlaget som Cowi utarbeidet på oppdrag for Nittedal kommune, sier daglig leder Morten Karlsen i Consto Anlegg Øst i en kommentar.

Les tidligere omtale av prosjektet

Fakta: Slattum pumpestasjon overtar etter planen for Slattum renseanlegg fra den 28. mai i år. Kloakken skal da ikke lenger renses ved Nitelvas bredd på Slattum, men pumpes i rør til Nedre Romerike Avløpsselskaps (NRA), et renseanlegg i fjellhallene på Strømmen. Consto Anlegg Øst vant konkurransen om å bygge Slattum pumpestasjon med et pristilbud på 18,7 millioner kroner. Sluttregninga fra Consto har kommet på 50,8 millioner. Kilde: Varingen