Tynne supereffektive nanocellulosefiltre som kan fjerne selv de minste viruspartiklene på rundt 20 nanometer. Foto / bilde: Albert Mihranyan

Papir kan rense vannet i Bangladesh og andre steder

I store deler av Bangladesh er det en konstant utfordring å skaffe trygt drikkevann. En forskergruppe fra Uppsala University og University of Dhaka i Bangladesh har funnet en mulig løsning: Fra lokalt voksende alger har de laget et papirfilter som har vist seg utmerket for å fjerne virus og bakterier både i laboratoriet og i virkelige tester.

0

Forskerne mener at ved videreutvikling kan papirfilteret produsert fra Pithophora alger være en rimelig og effektiv måte å forhindre vannbårne infeksjoner som kan være livsfarlige.

– Det er noen tekniske problemer å løse, men nå har vi gjort tester i Bangladesh. Neste trinn er å lage enheter som kan brukes til vannrensing. Nå har vi et materiale med god ytelse, sier Albert Mihranyan, professor ved Institutt for ingeniørvitenskap, som ledet studien.

Han har i flere år forsket på tynne supereffektive nanocellulosefiltre produsert fra alger og kan fjerne selv de minste viruspartiklene på rundt 20 nanometer. Filtrene kan brukes i produksjon av biologiske medisiner og for å rense vann i deler av verden hvor vann er en knapphet.

Tester

I sitt siste prosjekt har Mihranyan samarbeidet med University of Dhaka i Bangladesh, for første gang for å teste filterets egenskaper i det virkelige liv. Han ønsket å gjøre testene i et tett befolket og voksende land, der behovet for vannbehandling er stort.

– Samarbeidet med Dhaka har fungert utmerket. Tanken var å dyrke lokalt voksende grønne makroalger, en hittil ubrukt råvare, og deretter bearbeide i form av avanserte materialer.

Da forskerteamet i Dhaka som jobbet med botanikk hadde skaffet en viss mengde alger, ble de sendt til Uppsala for å hente ut nanocellulose og deretter produsere filterpapir.

– I laboratoriet testet vi surrogatpartikler i en modellvæske, såkalt simulert jordvann, og forskjellige typer små og store modellvirus. Alt var veldig lovende og det var tydelig at vi måtte ta steget videre. Vi sendte ned filtre, filterholdere og luftkompressorer som kan kjøre filtreringen slik at de kunne gjøre eksperimenter på stedet, og nå var også mikrobiologer i Dhaka involvert, sier Albert Mihranyan.

Mikroorganismer

Forskere i Dhaka tok vannprøver to steder, i en innsjø og i en elv.Det var alle slags mikroorganismer – som målbare mengder salmonella, kolera og shigella – og vannet kunne renses effektivt i henhold til mikrobiologiske analyser. Humane adenoviruspartikler, som kan være til stede i vannet, ble også testet ved å bruke Uppsala Academic Hospital.

– Selv i disse testene av et uavhengig laboratorium var det veldig gode indikasjoner på at filteret fungerer som tiltenkt.

Resultatet av prosessoptimalisering og vannrensing – av både vannbårne bakterier og virus – var en effektivitet på ≥ 99.999 prosent.

Hva er fordelen med å bruke dette spesielle filteret?
– Filtrene som selges i dag, skal normalt brukes i en lengre periode for å være kostnadseffektive. De mister ofte ytelsen over tid, og ting kan begynne å vokse i dem. Derfor må de enten byttes ut regelmessig eller skylles med kjemikalier.

Papirfilteret er ment å brukes bare en gang og kan deretter kastes som et kaffefilter.