Aktuelt

Aktuelt

Jakten på energibesparelser fortsetter

Arbeidet med energiøkonomisering i Hias har pågått i mange år. I 1986 installerte Hias varmepumper. I 2003 gjennomførte selskapet den første ENØK-kartleggingen. Deretter ble det satt spesifikke mål for ENØK-tiltak, og det ble gjennomført teoretisk kartlegging av forbruk og utstyrsstudie.

Bjørn Moen blir direktør for Heidenreich – Bård Samstad fratrer

Bård Samstad slutter som Administrerende Direktør i Heidenreich. Styret i Heidenreich AS har utnevnt Økonomidirektør Bjørn Moen som ny Administrerende direktør. Han overtok stillingen den 01.09.2019.

Utvinning av nitrogen fra avløpsvann

En svensk metode for utvinning av nitrogen fra avløpsvann er under utvikling. Nå mottar innovasjonsselskapet Easymining innen Ragn-Sells Group EU-midler for å komme videre med den patenterte teknologien.

Vurderer hyppigere analyser av miljøgifter

Miljødirektoratet skal vurdere endrede analysekrav for slam og avløpsvann fra større tettbebyggelser, der man også skal vurdere behov for å stille krav om analyser for mikroforurensninger, herunder legemidler. 

Papir kan rense vannet i Bangladesh og andre steder

I store deler av Bangladesh er det en konstant utfordring å skaffe trygt drikkevann. En forskergruppe fra Uppsala University og University of Dhaka i Bangladesh har funnet en mulig løsning: Fra lokalt voksende alger har de laget et papirfilter som har vist seg utmerket for å fjerne virus og bakterier både i laboratoriet og i virkelige tester.

Norge henger etter i avløpsrensing

Norge henger etter når det gjelder vannmiljø. Miljødirektoratet varsles nå Fylkesmennene om at fristene man har gitt har vært for lange og man bør vurderer å bruke varsel om tvangsmulkt som virkemiddel.

Sverige satser videre på rensing av legemidler

Til sammen 13 VA-organisasjoner har i år fått nye midler for å jobbe med reduserte utslipp av medikamentrester. For Sundsvalls del, der Mittsverige Vatten driver VA-virksomheten, er det studier som skal finansieres, men noen kommuner får også rene investeringstilskudd. Allerede innen 2020 vil flere nye legemiddelbehandlingsanlegg være i gang.

Sjøledning i Mjøsa godt igang

Arbeidet med å legge sjøledning i Mjøsa på strekningen Nordsveodden - og Nedre Furuberget er i full gang. Sjøledningen er nå ankret opp i Mjøsa merket med bøyer og lysioder.

Kan treverk brukes innen vannfiltrering?

Tynne skiver av treverk har vist lovende takter som materiale for rensing av vann. Et materiale kalt Nanowood ble testet på ulike separasjonsprosesser.

Demonstrerer metoder for gravefri rørfornying

I samarbeid med SSTT og Frogn kommune inviterer Olimb Rørfornying til demonstrasjon av metoder innen gravefri ledningsfornyelse: Tettilsluttet rør i rehabilitering av en vannledning under selve golfbanen, og strømperenovering av en spillvannsledning langs anlegget.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com